BENEDIKTA VIŠČIŪTĖ-ŽILIONIENĖ

foto

Gimė 1922.05.02 Linonyse (Panevėžio aps.).
Mirė 2003.02.26 Alytuje.

Tėvai:
Jonas Viščius, Benedikto, gimęs Balčiuose (Utenos aps. Tauragnų vls.);
Elzbieta Andrišiūnaitė, gimusi Gilbonyse (Panevėžio aps. Pušaloto vls.).

Vyras:
Dominikas Žilionis, gimęs 1920.02.27 Ūbiškėse (Trakų aps. Semeliškių vls.).

Vaikai:
Sigitas, gimęs 1957.12.18 Ust-Taskane;
Gintaras, gimęs 1959.10.04 Ust-Taskane.


Augo eigulio šeimoje. Baigė Spirakių pradžios mokyklą. 15 metų įstojo į šaulių sąjungą. Nuo 1944 gruodžio mėnesio buvo partizanų ryšininkė ir rėmėja, nuo 1946 sausio partizanavo Vlado Juozoko-Petraičio būryje slapyvardžiu „Vėtra“. 1946.06.13 suimta, 1946.09.27 NKVD skyrė 10 m. lagerio ir 5 m. teisių atėmimo. Iki 1955 kalėjo Magadano lageriuose, vėliau apsigyveno Ust-Taskane. 1955.06.02 tremtyje ištekėjo už Dominiko Žilionio, susilaukė dviejų sūnų Sigito ir Gintaro. 1966 grįžo į Lietuvą, apsigyveno Aukštadvaryje, po metų - Alytuje. Iki 1992 dirbo Alytaus medvilnės kombinate. Nuo 1991 tęsė veiklą Lietuvos Šaulių Sąjungoje, apdovanota LŠS Garbės šaulio ženklu ir Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Politinių kalinių bendrijos „Kolyma” narė.

Mirė 2003.02.26. Palaidota Alytaus miesto kapinėse (Daugų g.).


foto 1967 m. Aukštadvaryje su šeima ir giminėmis