Low Price
...ir nepasinaudojau tokia gera nuolaida!!!
- Amazon.com, apie 2004 m.

20 pėdų
Matematikams: kokiame aukštyje tuo
metu buvo apatinis fiuzeliažas?


Girdėjote oficialų gaisro Ostankino TV bokšte paaiškinimą? Jis sudegė, nes susidūrė su kitu televizijos bokštu...„Moscow Times” (Rusija) 2000 09 16

Televizija - puodas pieno, pastatytas virti: žiūrėti nėra ko, o atsitraukti negali.„Kalba Vilnius”, 1990-ieji

Nėra to blogo, kas neišeitų į eterį.„Kalba Vilnius”, 1990-ieji

„Fedingas”.radijo ryšio gerbūviu besirūpinančios įmonės pavadinimas 
Maskvos universiteto pastato špilis, 2005


Sarovo cerkvės špilis, 2005VATIKANAS. Trys Vatikano radijo vadovai bus teisiami Romoje už tariamai pavojingą elektromagnetinį aplinkos teršimą. (...) Tyrimas buvo pradėtas po to, kai paaiškėjo, jog trijų mylių spinduliu aplink [Vatikano radijo] stotį Santa Marija di Galerijoje netoli Romos piktybinių navikų ir leukemijos procentas tarp 30 tūkstančių gyventojų gerokai viršija vidurkį. Dviems jėzuitams - stoties generaliniam direktoriui kun. Pasquale Borgomo bei jos prezidentui kun. Roberto Tucci, - o taip pat techniniam direktoriui Constantino Pacific, bus pateiktas kaltinimas „pavojingu daiktų mėtymu”, nes nėra įstatymo, [nustatančio atsakomybę] už elektromagnetinį spinduliavimą.

„Daily Telegraph” (Anglija), 2000 10 06


- „Dagens Nyheter” (Švedija)


Lietuva Rengiasi Didinti Savo Radio Stotį

     Lietuvos spauda praneša, kad Lietuvoj Kaune radio stotis jau remontuojama. Ne tik remontuojama, bet ir jėga yra didinama. Mat Lietuvos radio stotis dalinai atsilikus technišku žvilgsniu, o blogiausia, kad bangos labai trumpos. Tačiaus yra numatoma, kad Kauno radio stoties bangos bus prailgintos.
     Jeigu Lietuvos radio stotis galėtų prailginti bangas ant tiek, kad būtų galima iš Amerikos stočių transliuoti į Lietuvą, iš Lietuvos į Ameriką. Reikia tikėtis, kad ateis toks laikas kada bus galima įvygdinti tokius radio programus ir pasisveikinti su Lietuvos broliais ir seselėms.
     Vokietija jau dabar per Atlantiką transeliuoja Amerikos radio programus, nors tiesa ne visuomet tie programai būna sėkmingi. Mat Atlantiko vandenyno tykumas turi daug bendro su transeliavimu iš Vokietijos Amerikon.

- žurnalas „Margutis”, Čikaga (JAV), 193x m.   


Laiku suvokti ir teisingai veikti

Kas nori teisingai veikti, privalo laiku suvokti padėtį ir
tiksliai sekti jos vystymąsį.

Teisingai suvokti padėtį padeda radijas ir radijolokatoriai.

- „Deutsche Aerospace” paskaitos Vilniuje skaidrė, 1993 10 07   


     Rusas klausosi radijo. Diktorius sako:
     - Čia „Majakas”. Maskvoje dabar 12 valandų, Samaroje -13, Čeliabinske - 14, Omske ir Novosibirske - 15, Irkutske - 17, Vladivostoke - 19, Magadane - 20...
     Rusas nebeištvėrė:
     - Na ir bardakas šalyje!


- Tai buvo naujienų santrauka, o dabar - žinios plačiau.

- „Šluota”


     - Aš Jūsų „Bibisi” ant spintos pastačiau.valytoja viršininkui apie naują jo radijo imtuvo vietą po kabineto tvarkymo (sovietmečiu).      Есть обычай на Руси - ночью слушать «Би-Би-Си».sovietmečio juokelis.


     - Kas geriau - radijas ar laikraštis?
     - Žinoma, laikraštis. Į laikraštį galima suvynioti silkę...


Antenų valymo mašina

- Viljamo Hyto Robinsono karikatūra žurnale „Uhu” (Vokietija), 1924.01


     Anglas:
     - Pas mus tarp XVIII amžiaus iškasenų aptiko vielos gabalą - tai liudija vielinio telegrafo buvimą!
     Rusas:
     - O pas mus nieko neaptiko, tai liudija bevielio telegrafo buvimą!


     Tik televizija gali daryti prezidentus iš KGB pulkininkų.vienas Anglijos laikraštis apie TV vaidmenį Rusijos prezidento rinkimuose, 2000 gruodis.


KOMPIUTERIAI

 

     Ateityje kompiuteriai galėtų sverti ne daugiau 1,5 tonos.JAV žurnalas „Popular Mechanics”, 1949 m.


Windows NT 4.0 pranešimas.

- „Windows Magazine”


Deja, Sigito Žilionio internete neradome... O skaitmeniniai silikonai netiktų?

- Envolk.com paieškos svetainė, 2005


Kalėdinė dovana: puslapyje, kurio jau beveik 2 metai kaip, deja, nebėra, šį mėnesį apsilankė 7 internautai!

- statistikos svetainė www.top100.lt, 2005.11.28


Automatinis vertimas iš anglų kalbos į rusų.

- Google Translate, 2007


GYVENIMAS

 

     Gyvenimas - tai lytiniu būdu plintanti liga.kažkur Internete, 1997 m.


- „Gramofonas”, 2003 Nr. 4


Vištukų supirkimas Vištytyje sustabdomas

     Dėl mažo vištukų tiekimo „Maistas” nuo š.m. rugsėjo mėn. 6 d. vištukų supirkimą Vištytyje sustabdo, t.y. ateinantį trečiadienį Vištytyje vištukai nebus perkami.

- AB „Maistas” skelbimas per Valstybės radiofoną, 1939 09 27   


Kovos su piktu mėnuo atidedamas

     Ryšium su tarptautiniais įvykiais, rengtasis kovos su piktu mėnuo, turėjęs trukti nuo rugsėjo 17 iki spalių 17 dienos, atidedamas neribotam laikui.
     Taip pat neįvyks ir iškilmingas kovos su piktu mėnesio atidarymo aktas, kuris buvo rengiamas Karininkų Ramovės salėje IX.17 d. 17 valandą.

- Skelbimas per Valstybės radiofoną, 1939 09 05        Mes su žmona gyvename pagal taisyklę: vieną dieną aš perku produktus, kitą dieną - ji. Taigi ir išeina: vieną dieną geriame, kitą - užkandame.„Komsomoljskaja pravda” (Rusija) 1997 02 21


     Arbata - ne degtinė, daug neišgersi.„Komsomoljskaja pravda” (Rusija) 1997 02 21
2011 liepa