„TŪKSTANTMEČIO ŠVIESA”

THE MILLENNIUM LIGHT

„Tūkstantmečio šviesos” projekto reklama, 1999 gruodis.

The Millennium Light project ad, December 1999.
„Tūkstantmečio šviesa” - tai kelių Lietuvos bendrovių projektas papuošti girliandomis Vilniaus televizijos bokštą 2000 metų sutikimui. Nuo bokšto papėdės iki restorano „Paukščių takas” (esančio 162 m aukštyje) buvo pakabintos tikros girliandos iš lempų, o virš restorano lygio eglutės įspūdį sudarė galingų prožektorių spinduliai, nukreipti į pačią bokšto viršūnę.

The Millennium Light was a project of several Lithuanian companies to decorate the TV tower in Vilnius for the New Year 2000 celebration. Up to the Pauksciu takas restaurant, located 160 meters above the ground, the tower was festooned with real Christmas lights, while from the restaurant to the tower's tip the Christmas light effect was produced by an array of powerful spotlights.


RADIJAS LIETUVOJE - ISTORIJOS PUSLAPIAI
RADIO IN LITHUANIA - HISTORY PAGES
© Sigitas Žilionis JUNE 2001 BIRŽELIS