LCVA   f. R-1014, ap. 1, b. 11, l. 117            LIETUVOS RYŠIŲ VALDYBOS VIRŠININKO
                 Į S A K Y M A S
                    Nr. 71

1940 m.gruodžio mėn." 10 " d.                K a u n a s

     Įvesdamas T.S.R.S. Liaudies Ryšių Komisariato įmonių ir 
  tarnautojų pareigų pavadinimų terminologijos sistemą, į s a k a u:

                  1 §.
     Nuo 1941 m. sausio 1 d. pašto įstaigų vartojamąją termino-
  logiją panaikinti ir ateity ryšių įmones vadinti:
        Apskrities (rajono) ryšių kontora
        Ryšių skyrius
        Ryšių agentūra
        Pašto punktas (sutrumpintai P.P.)
        Pašto kontora (Kaunui ir Vilniui)
        Ryšių linijų techniniai mazgai (sutrumpintai LTU)
        Telegrafo-telefono stotis (sutrumpintai t.t.stotis)
        Radijo stotis
        Perlaidų Kontrolės biuras (sutrumpintai BKP)
        Telefono-telegrafo dirbtuvės
        Respublikos ryšių sandėlis
        Respublikos ryšių transporto kontora;

                  2 §.

     Nuo 1941 m.sausio mėn.1 d. įvesti tarnybiniame susirašinė-
  jime sekančius sutrumpintus pavadinimus:
  N   - TSRS Liaudies Ryšių Komisaras
  NZ   - TSRS Liaudies Ryšių Komisaro pavaduotojas
  UN   - Ryšių Valdybos Viršininkas
  UNZ  - Ryšių Valdybos Viršininko pavaduotojas
  UG   - Ryšių Valdybos vyr.inžinierius
  KN   - Ryšių Kontoros viršininkas
  KNZ  - Ryšių kontoros viršininko pavaduotojas
  ON   - Ryšių skyriaus viršininkas
  ONP  - Ryšių skyriaus viršininko padėjėjas
  AZ   - Ryšių agentūros vedėjas
  PPR  - Pašto punkto tarnautojas
  LTUN  - Ryšių Linijų techninio mazgo viršininkas
  LT   - Linijos technikas
  LTUNZ - Ryšių linijų technikinio mazgo viršininko pavaduotojas
  ŽDON  - Pašto pervežimo geležinkeliu skyriaus viršininkas
  ŽDONZ - Pašto pervežimo geležinkeliu skyriaus viršininko pavaduo-
      tojas
  BKPN  - Perlaidų kontrolės biuro viršininkas
  NDT  - Prižiūrėtojas.


                3 §.
     Nuo 1941 m.sausio mėn.1 d. panaikinti:
  a) ryšių tarnautojų skirstymą etatiniais, laisvai samdomais ir 
   praktikantais;
  b) skirstymą pagal kategorijas;
  c) esančią termitologiją "valdininkas", "referentas" ir kt.
     Nustatyti terminologiją išimtinai pagal einamas pareigas,
  griežtai prisilaikant patvirtintos etatų lentelės kiekvienai ryšių
  įmonei.


             LIETUVOS RYŠIŲ VALDYBOS
               VIRŠININKAS        (CHARITONOV)ATGAL Į PAGRINDINĮ TURINĮ