Lietuvos rytas, 1990.09.01

Eterio piratai

Jau keletą mėnesių veikia LKP (TSKP) radijo stotis „Tarybų Lietuva”. Laidos transliuojamos trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir lenkų. Programos turinys nesikeičia: įkyrios liaupsės „komunizmo idealams”, pagieža Lietuvos Respublikos įstatymams, parlamentui, vyriausybei. Kurstoma neapykanta tarp mūsų valstybėje gyvenančių tautų, socialinių grupių. „Tarybų Lietuva” veikia piratiškai - nei Valstybinė elektros ryšių inspekcija, nei juolab Tarptautinė elektros ryšių sąjunga nesuteikė šiai stočiai dažnio. Siųstuvas yra Vilniaus rajone, tarybinės armijos kariniame dalinyje, greta Šilėnų kaimo. Jeigu ta priešiška Lietuvai propaganda būtų varoma iš Tarybų Sąjungos - tiesiog nekreiptumėm į ją dėmesio, tačiau visai neleistina, kad Maskvos išlaikoma ir kariuomenės techniškai aprūpinta radijo stotis įsikūrusi šalia sostinės Vilniaus. Kodėl delsia mūsų valdžia? Priėmus atitinkamą sprendimą, būtina išjungti elektros energiją minėtam daliniui, kur yra siųstuvas.

Dar vienas Maskvos propagandos invazijos pavyzdys - „Majako” radijo laidos lietuvių kalba. Jos irgi transliuojamos per siųstuvus, esančius Lietuvoje. Kodėl svetimos valstybės piktiems „oponentams” nuolankiai leidžiame skleisti savo išpuolius per Lietuvos ryšininkų žinioje esančią techniką?

Rimantas PLEIKYS


Suinternetino  Sigitas Žilionis 2001 kovas