„ELEKTRIT-RADIO”


Od jesieni 1937 r. Towarzystwo radiotechniczne „Elektrit” (taka była oficialna nazwa zakładów) wydawało swoją gazetę. Nazywała się ona „ELEKTRIT-RADIO. Wiadomości techniczne zakładów Elektrit w Wilnie” i wychodziła miesięcznie. Wydawanie tej gazety zostało przerwane wybuchem wojny i zlikwidowaniem Towarzystwa w 1939 r.

Tu można przejrzeć niektóre numery „Elektrit-Radio”:

Uwaga:
Pliki są przedstawione w formacie DjVu. To jest format przeznaczony do kompresji zeskanowanych tekstów. Żeby zobaczyć obraz w formacie DjVu, trzeba mieć zainstalowany „DjVu Plug-in” do przeglądarki internetowej (bezpłatną wersję tego plug-ina można znaleźć na stronach DjVu.org i CQ-ham.ru).


© Sigitas Žilionis [ TOWARZYSTWO RADIOTECHNICZNE „ELEKTRIT” ]
[ HISTORIA RADIOFONII LITEWSKIEJ ]
2003–2008