RADIJAS ir TV LIETUVOJE

ĮVYKIAI


Rodyti  Lietuvos  užsienio lietuvių  tarptautinius  kitus įvykius.      
Sąrašą rūšiuoti: chronologiskai kalendoriškai

 
1. LIETUVOJE

1894.08.04 Gimė prof. Alfonsas Jurskis, Kauno radijo stoties kūrėjas .
1895.11.26 Gimė Witold Hulewicz, Vilniaus radiofono vadovas 1927-1935.
1910 Kauno tvirtovėje įrengta 1500 W kibirkštinė radijo ryšio stotis.
1918 Šiaulietis Balys Tolutis pradeda radijo bandymus. Manoma, kad tai - pirmieji radijo bandymai nepriklausomoje Lietuvoje.
1919.01.08 Krašto apsaugos ministerijoje suformuota bevielio telegrafo grupė.
1919.07.08 Krašto Apsaugos Ministerija iš vokiečių perėmė Vytauto kalne buvusią apie 14,5 kW galios Kauno tvirtovės telegrafinę radijo stotį.
1919.07.09 pradėjo dirbti perimta iš vokiečių Kauno tvirtovės radijo ryšio stotis.
1919.10. Suformuota „klausomoji radijo stotis“, pavaldi Kauno Nuolatinei radijo stočiai.
1920.09.04 pasitarime Krašto apsaugos ministerijoje nuspręsta statyti 15-16 kW galios radijo stotį .
1920 Šiaulietis V. Vaisbergas pasigamina detektorinį radijo imtuvą.
1921.01.20 Išėjo pirmasis Kauno radijo stoties (dar ne transliacinės) laikraštėlio „Banga“ numeris.
1923.11. Nustojo veikti Kauno Nuolatinė radijo stotis (pradėjo 1919.07.09) .
1924.10.24 Priimtas Radijo tarifo įstatymas, kuriuo Lietuvoje įvestas radijo abonentinis mokestis; už asmeninį radijo imtuvą nustatytas 100 lt per metus mokestis.
1924 Šiauliuose mokyt. St. Brašiškis įsteigė pirmąją Lietuvoje radijo laboratoriją.
1925.01.15 Kušliškių k. (prie Kalvarijos) gimė Justinas Bautrėnas, LRT muziejaus įkūrėjas.
1925 Vilniuje įkurta Radiotechnikos draugija „Elektrit“, vėliau tapusi didžiausia Vilniaus pramonės įmone. Gamino radijo imtuvus ir kt. radiotechninius gaminius.
1926.06.12 Lietuvos radiofonijos pradžia: nuolatinį darbą pradėjo Kauno radijo stotis.
1926.11.26 Kauno radiofone suorganizuotas nuolatinis radijo orkestrėlis.
1926.12.02 Pirmoji radijo transliacija iš Valstybės teatro Kaune - opera „Romeo ir Džiuljeta“ transliuota per Kauno radijo stotį.
1926.12.03 Pirmoji radijo transliacija iš Valstybės teatro Kaune - Kauno radiofono programoje.
1927.03.04 Pirmasis radijo vaidinimas Kauno Radiofono programoje - L. Giros „Beauštanti aušrelė“.
1927.03.04 Kaziuko mugės proga - pirmoji vieša radijo transliacija Vilniuje. Ją surengė bendrovė „Vilniaus radiotechnikos biuras“.
1927.03.19 Ministrų kabinetas įsteigia Radijo tarybą, kuriai vadovauti ėmė Liudas Gira.
1927.04.01 Įsigaliojo naujas Radijo tarifo įstatymas, sumažinęs radijo abonentinio mokesčio dydžius.
1927.09.25 Prasidėjo siunčiamosios Vilniaus radijo stoties Žvėryne statyba.
1927.11.28 Vilniaus radijo stotis pradėjo nereguliarias transliacijas. Galia antenoje - 0,5 kW.
1927.12.04 Vilniaus radijo stotis pradėjo reguliarias transliacijas.
1927.12.08 Įvyko neoficialus Vilniaus radijo stoties atidarymas.
1927.12.09 Vilniaus radiofonas (Lenkijos radijo Vilniaus sk.) pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1927.12.22 Vilniaus arkivyskupas leido statyti radijo mikrofoną Aušros vartų koplyčioje.
1928.01.15 Vilniaus arkivyskupas metropolitas Romuald Jałbrzykowski pašventino prieš mėnesį pradėjusį veikti Vilniaus radiofoną.
1928.01.17 Kauno radiofonas pradėjo dirbti iš studijos Laisvės al.13 (iki tol studija buvo pačioje radijo stotyje).
1928.02.16 Pašventinama naujoji Kauno radiofono studija Laisvės al. 13.
1928.05.03 Vilniaus radiofonas pradėjo naudoti šaukinį - gegutės kukavimą; naudojo iki 1939 rugsėjo.
1928.05.17 Vilniaus radiofonas transliavo pirmąjį originalų radijo vaidinimą Lietuvoje ir Lenkijoje - „Kęstučio laidotuvės“. Jo autorius - tuometinis Vilniaus radiofono vadovas Witold Hulewicz.
1928.08. Minsko Radijas pradėjo transliuoti laidas liet. k. (kas savaitę).
1929.01.01 Įsigaliojo Valstybės radiofono įstatymas, kuriuo įsteigiamas Valstybės Radiofonas, pavaldus Švietimo ministerijai.
1929.01.10 Liudas Gira atleidžiamas iš Radijo tarybos vadovo posto, į jo vietą paskiriamas Švietimo ministerijos referentas V. Kasakaitis.
1929.03.01 Pradeda veikti Valstybės Radiofonas.
1930 Šiaulietis mokytojas Stasys Brašiškis su mokiniais pasigamina televizorių ir cigarečių pakelio dydžio ekrane mato laidas iš Berlyno.
1931.05.26 Pradėjo veikti nauja siunčiamoji Vilniaus radiofono stotis Liepkalnyje, su Marconi firmos 16 kW galios siųstuvu.
1931.10.26 Vilniuje įkurta Jano Salasinskio radiotechnikos įmonė.
1932.10.11 Valstybės Radiofonas pasirašo patalpų nuomos sutartį su namo Daukanto g. 12 savininkais Kopelmanais.
1933.01.01 Valstybės Radiofonas pradėjo dirbti iš naujos studijos Kaune, Daukanto g. 12.
1933.04.01 Įsigaliojo naujas Radijo tarifo įstatymas, sumažinęs radijo abonentinio mokesčio dydžius.
1935.04.01 Įsigaliojo naujas Radijo tarifo įstatymas, sumažinęs radijo abonentinio mokesčio dydžius.
1935.10.25 Vilniaus radiofonas pradėjo dirbti iš naujos studijos Mickevičiaus g. (dabar Gedimino pr.) 22.
1935.12.08 Valstybės Radiofonas transliavo spec. laidą JAV lietuviams.
1935 Lietuva tapo Tarptautinės radiofonijos sąjungos (Union Internationale de Radiodiffusion , UIR) nare.
1935 Rygoje įvyko pirmoji Baltijos šalių radijo konferencija.
1936.03.11 Klaipėdos radijo stotis transliavo pirmąją bandomąją laidą - patefono plokštelių koncertą.
1936.05.20 Klaipėdos radijo stotis priimta eksploatacijon.
1936.05.28 Klaipėdos radijo stotis pradėjo reguliariai transliuoti Valstybės Radiofono programą.
1936.09.14 Pašventinta ir oficialiai atidaryta Klaipėdos radijo stotis.
1936.10.01 Vilniaus radiofono stoties Liepkalnyje galia padidinta iki 50 kW (kt. šalt.- 1936.10.20).
1936.10.20 Vilniaus radiofono stoties Liepkalnyje galia padidinta iki 50 kW (kt. šalt.- 1936.10.01).
1936.11.07 Naujas Vilniaus radijo stoties Liepkalnyje 50 kW galios siųstuvas oficialiai priimamas eksploatacijon.
1937 Pradedami naujos Kauno radijo stoties Sitkūnuose statybos paruošiamieji darbai.
1938.02.26 Valstybės Radiofono programoje - pirmoji tiesioginė sporto varžybų transliacija.
1939.03.22 Klaipėdos kraštą užimant vokiečiams, Klaipėdos radiofonas transliavo paskutinę lietuvišką laidą.
1939.09.16 Vokietijos karo aviacija (Luftwaffe) subombardavo Vilniaus Radiofono stotį Liepkalnyje.
1939.10.28 Pirmasis Valstybės Radiofono reportažas iš Vilniaus (apie Lietuvos kariuomenės įžengimą į miestą).
1939.10.29 Pirmoji transliacija iš Vilniaus Radiofono studijos po Vilniaus atgavimo.
1939 Sitkūnuose pradėta statyti radijo stotis .
1940.06.15 Sovietinės Rusijos armija užėmė Kauno ir Vilniaus radijo stotis bei studijas.
1940.10. Valstybės Radiofonas inkorporuotas į SSRS Radijo komitetą.
1941.06.12 Pirmasis Vilniaus radiofono vadovas Witold Hulewicz sušaudytas Palmirų miške (prie Varšuvos).
1941.06.22 Lietuvių aktyvistų fronto sukilėliai uzėmė Kauno radiofoną.
1941.09.01 Kauno radijo stotis perduota civiliniam „Reichs-Rundfunkgesellschaft“ valdymui.
1941.11.01 Vilniaus radijo stotis perduota civiliniam „Reichs-Rundfunkgesellschaft“ valdymui.
1944.07.15 Pasirašomas įsakymas atnaujinti Radiofikacijos ir radiofonijos komiteto prie LSSR LKT veiklą Vilniuje.
1944.07.24 Vokiečių kariuomenė susprogdino Kauno radijo stotį.
1944.10.08 Rusų užimtame Kaune atnaujino darbą Kauno Radijo Komitetas.
1946 Pradėtos transliuoti specialios Lietuvos radijo laidos užsienio lietuviams (liet. k.).
1950.1_. Pradėjo dirbti Sitkūnų radijo stotis (120kW galia, 1385 kHz).
1951.05.16 LKP(b) CK biuro nutarimu iš Radijo informacijos komiteto pirmininkės pareigų atleista Mira Bordonaitė, į jos vietą paskirtas Fridis Krastinis.
1951 Pradėta statyti Kauno radijo gamykla.
1953.03. Jonas Januitis tapo Radijo informacijos komiteto (nuo 1957.06 - Radijo ir TV komiteto) pirmininku; Lietuvos RTV vadovu išliko iki 1989 vasario.
1955.09.08 Klaipėdoje gimė Gintautas Babravičius, radijo transliuotojų „M-1“ ir „Radiocentras“ įkūrėjas.
1956.01.01 Pradėta transliuoti Lietuvos radijo II programa .
1956.04.06 Pradėtas leisti Lietuvos radijo programų savaitraštis „Kalba Vilnius“.
1957.04.30 Pradėta reguliari Lietuvos TV programos transliacija.
1958.11.25 Vilniuje gimė Rimantas Pleikys, radijo transliuotojų „M-1“, „Radiocentras“ ir „Baltijos bangų radijas“ įkūrėjas.
1961.06.19 Vilniuje gimė Hubertas Grušnys, radijo transliuotojo „M-1“ įkūrėjas. Žuvo 2006.10.21.
1962.01.01 Valdžia panaikino prievolę registruoti radijo imtuvus ir televizorius bei mokėti už juos abonentinį mokestį.
1963 Šiaulių televizorių gamykla išleido pirmąjį televizorių - „Temp-6“. Manoma, kad tai yra pirmasis pramoniniu būdu Lietuvoje pagamintas televizorius.
1965 Lietuvos Radijas pradėjo transliuoti anglų kalba (laidas užsieniui).
1966.07.31 Mirė prof. Alfonsas Jurskis - Kauno radijo stoties kūrėjas, vienas iš Lietuvos radiofonijos pradininkų.
1973.10.22 Lietuvos Radijas pradėjo transliuoti laidas stereofoniškai .
1975.02.26 Lietuvos TV parodė pirmąją spalvotą laidą.
1978 Šiaulių televizorių gamykla išleidžia pirmąjį spalvotą televizorių - „Tauras“.
1981.01.31 Pasirašytas Vilniaus TV bokšto priėmimo aktas.
1989.01.07 Lietuvos Radijas pradėjo transliuoti laidas žydų (jidiš) kalba.
1989.02. Domijonas Šniukas tapo Lietuvos TSR Valstybinio televizijos ir radijo komiteto pirmininku (nuo 1990 kovo - LRT gen. direktoriumi); išbuvo juo iki 1990 birželio.
1989.03.14 Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos.
1989.04.04 Lietuvos Radijas atnaujino laidų esperanto kalba transliavimą.
1989.12.31 Vilniuje 73,34 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „M-1“ - pirmojo oficialaus nevyriausybinio transliuotojo programa Lietuvoje.
1989 Klaipėdoje įkurta „Balticum TV“ - pirmoji kabelinės TV įmonė Lietuvoje.
1990.02.09 Priimtas Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas; galiojo 1990.03.11-1996.07.25.
1990.03.11 Įsigaliojo Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas, priimtas 1990.02.09.
1990.03.22 Valstybinis TV ir radijo komitetas pertvarkytas į bendrovę „Lietuvos radijas ir televizija“ .
1990.04.01 Vilniuje 38 kanalu vietoj Leningrado TV imta retransliuoti Lenkijos TV I programą.
1990.05. Lietuvos komunistai SSRS armijos padedami įkūrė pogrindinę radijo stotį „Tarybų Lietuva“.
1990.05.04 Kaune 7 kanalu vietoj SSRS Centrinės TV I programos imta retransliuoti programas „3SAT“ (Vokietija) ir „Super Channel“ (D. Brit.).
1990.06.02 Vilniuje pradėjo dirbti pogrindinė SSKP radijo stotis „Tarybų Lietuva“ (866 kHz dažniu). Dirbo 06.02-03 ir 1990.06.26-1991.08.
1990.06.20 LRT gen. direktoriumi tapo Skirmundas Jonas Valiulis; juo išbuvo iki 1992.12.
1990.12.27 Vilniuje 71,81 MHz dažniu pradėta rusų radijo Norvegijoje „Radio Roks“ retransliacija.
1990 Lietuvos radijo I programa pradedama transliuoti visą parą.
1991.01.13 Sovietinės Rusijos armija užėmė Lietuvos Radijo ir Televizijos studijas bei Lietuvos Radijo ir Televizijos Centro objektus - Vilniaus TV bokštą ir kt. Žuvo 14 žmonių, sužeista per 600.
1991.01.29 Iš Vilniaus pradėta transliuoti radiofono „Vilniaus varpas“ programa.
1991.01.31 Iš Vilniaus pradėta transliuoti „Radiocentro“ programa.
1991.03.19 Respublikinis radijo ir TV perdavimo centras tapo Lietuvos telekomo filialu.
1991.07.22 Lietuvos radijo II programos kanalu transliuojamos „Radiocentro“ programos pavadinimas pakeistas į „Studija R“.
1991.08.23 Po nepasisekusio perversmo Maskvoje SSRS armija pasitraukė iš LRT patalpų Vilniuje, Konarskio g. 49.
1991.10.05 Radiocentras transliavo savo pirmąją ir kolkas vienintelę laidą Šiaurės šalių radijo mėgėjų - DX-ininkų varžybų (NORDX) dalyviams; laida truko 30 min.
1991 Įsteigta „Rytų Lietuvos TV“; 1993 m. reorganizuota į „Baltijos TV“.
1992.01.27 Lietuvos Radijas pradėjo retransliuoti lietuviškas „Amerikos balso“ laidas.
1992.04.01 Įsteigta valst. įmonė „Lietuvos radijo ir TV centras“.
1992.05.07 Įregistruota UAB „Tele-3“ .
1992.07.01 Vilniuje pradėta transliuoti lenkiška radijo programa „Znad Wilii“.
1992.07.02 Kaune pradėta transliuoti radijo programa „Titanika“.
1992.12.23 UAB „Tele-3“ laimėjo konkursą transliuoti programą trečiuoju TV siųstuvų tinklu vietoj Rusijos TV programos.
1992.12.28 LRT gen. direktoriumi tapo Laimonas Tapinas; juo išbuvo iki 1995 sausio.
1993.01.01 Lietuvos Radijas ir Televizija įstojo į Europos Transliuotojų sąjungą (EBU).
1993.01.06 Pradėta transliuoti programa „Alytaus radijas“ (vėliau pavadinta „FM99“).
1993.03.16 Ekonomikos ministerijoje įregistruota Lietuvos-JAV UAB „Baltijos TV“.
1993.04.09 „Rytų Lietuvos TV“ reorganizuota į „Baltijos TV“.
1993.04.11 „Tele-3“ programoje pasirodė savos gamybos laidos (iki tol buvo tik Rusijos TV retransliacijos).
1993.06.04 Kaune pradėta transliuoti TV programa „Kaunas plius“ (iš Juragių stoties R-7 kanalu).
1994.02.01 Vilniuje pradėta transliuoti radijo programa „Laisvoji banga“.
1994.03.01 Vilniuje pradėta transliuoti radijo programa „Hanza“.
1994.05.12 Vilniuje pradėjo transliuoti „Vilniaus televizija“.
1994.05.1_ Kauno TV programa „Kaunas plius“ pradėta retransliuoti Vilniuje (R-11 kanalu).
1994.07.15 Kaune pradėta transliuoti „Ultra Vires“ radijo programa (per Juragių stotį).
1995.01.17 Vilniuje pradėta retransliuoti prancūzų radijo programa RFI (Radio France Internationale) .
1995.01.19 Juozas Neverauskas skiriamas laikinu LRT generaliniu direktoriumi; juo išbuvo beveik 2 metus.
1995.02.01 Pradėta transliuoti trečioji Lietuvos Radijo programa (skirta jaunimui).
1995.02.06 „LITPoliinter TV“ nutraukė transliacijas.
1995.03.01 Įregistruota UAB „Laisvas nepriklausomas kanalas“.
1995.03.09 Įregistruota TV bendrovė „Telediena“.
1995.04.08 „Lapių Radijas“ (buv. „LITPoliinter“) pradėjo transliacijas 08.00 val. (iš studijos Lapėse, Kauno raj.).
1995.04.10 Per Lietuvos radijo II programą imta retransliuoti kasdienines Vatikano radijo laidas liet. k.
1995.04.10 Rytines „Laisvosios Europos radijo“ laidas liet. k. nustota retransliuoti per Lietuvos Radiją.
1995.04.20 Radiocentras įregistruotas kaip atskira įmonė (UAB); iki tol šią radijo programą transliavo UAB „LOS Centras“.
1995.05.15 Kaune pradėta transliuoti radijo programa „Kauno fonas“.
1995.07.09 Suvalkuose nustojo veikti R-5 kanalo TV stotis, dėl ko Lietuvoje atsirado galimybė naudoti 92-100 MHz ruožą UTB radijo transliavimui.
1995.08.25 Klaipėdoje pradėta transliuoti radijo programa „Laluna“.
1995.09.17 Panevėžyje į eterį išėjo Aukštaitijos Radijas (iki tol transliavo tik laidinio radijo tinklu).
1995.09.22 „Ultra Vires“ radijo programa pradėta transliuoti Vilniuje (69,05 MHz).
1995.11.07 Priimtas Radijo ryšio įstatymas; galiojo 1995.12.15-1998.07.31.
1995.12.15 Įsigaliojo Radijo ryšio įstatymas, priimtas 1995.11.07.
1996.01.01 Lietuvos Radijo Laidų užsienio lietuviams redakcijos laidos (1 val. per dieną) pradėtos transliuoti Šiaurės Amerikai per Julicho trumpųjų bangų perdavimo stotį Vokietijoje.
1996.03.07 Iš Kauno pradėta transliuoti „Pūkas TV“ programa.
1996.04.18 UAB „Tele-3“ iškelta bankroto byla.
1996.07.01 Nutrauktas TV programos „Kaunas Plius“ transliavimas .
1996.07.02 Priimtas Visuomenės informavimo įstatymas; įsigaliojo 1996.07.26.
1996.07.26 Įsigaliojo Visuomenės informavimo įstatymas, priimtas 1996.07.02; iki tol galiojo 1990 m. priimtas Spaudos ir kitų masinės informacijos priemonių įstatymas.
1996.08. Veiklą pradėjo UAB „Mikrovisatos TV“ - pirmoji mikrobangė daugiakanalė televizija Lietuvoje.
1996.10.01 „Radiocentras“ pradėjo rytais transliuoti „Laisvosios Europos Radijo“ laidas liet. k.
1996.10.01 Vilniuje 11-uoju TV kanalu pradėta transliuoti „Vilsat“ programa.
1996.10.02 Vilniuje 100,1 MHz dažniu pradėta retransliuoti BBC World Service programa anglų, rusų ir lenkų kalbomis.
1996.10.08 Priimtas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas; įsigaliojo 1997.01.01.
1996.10.11 Nutrauktas radijo programos „Hanza“ transliavimas radijo bangomis (liko transliavimas tik laidinio radijo III kanalu).
1996.10.17 Mažeikiuose bandomąsias transliacijas 105,6 MHz dažniu pradėjo radijo stotis „Ventus“.
1996.11.08 Tauragėje „Radiocentras“ paleido savo 17-ąjį siųstuvą (102,7 MHz dažniu).
1996.11.11 Radijo programos „Hanza“ transliavimas nutrauktas taip pat ir laidinio radijo tinklu (96.10.11 nutrauktas transliavimas eteriu).
1996.11.14 Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvos Radijo ir televizijos komisijos posėdis; jos pirmininku išrinktas Rimantas Šukys.
1996.11.18 Per Lietuvos radijo I programą pradėta transliuoti „Laisvosios Europos Radijo“ žinias liet. k.
1996.11.20 Kupiškyje transliuota pirmoji „Baltijos TV“ Kupiškio studijos laida.
1996.11.22 Mažeikiuose oficialiai atidaryta radijo stotis „Ventus“; dirba 105,6 MHz dažniu nuo 96.10.17.
1996.11.25 Švedų bendrovė „Modern Times Group“ (MTG) paskirta UAB „Tele-3“ sanuotoju .
1997.01.01 Įsigaliojo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas (priimtas 1996.10.08).
1997.03.18 Telšiuose transliacijas pradėjo „Žemaitijos Radijas“.
1997.06.08 UAB „Tele-3“ pakeitė savo TV programos pavadinimą iš „Tele-3“ į „TV3“.
1997.06.26 „Lietuvos radijo ir TV centras“ tapo akcine bendrove.
1997.12.04 Vilniuje nuolatinę transliaciją pradėjo džiazo radijas „Spiritus Movens“ (99,3 MHz).
1998.05.11 Vėl pradėta transliuoti trečioji Lietuvos Radijo programa; šį kartą jos formatas - klasikinė muzika, pavadinimas - „Klasika“.
1998.06.09 Priimtas Telekomunikacijų įstatymas; galiojo 1998.08.01-2004.04.30.
1998.08.01 Įsigaliojo Telekomunikacijų įstatymas, priimtas 1998.06.09; galiojo iki 2004.04.30.
1998.12.31 Vilniuje 100,9 MHz dažniu pradėta transliuoti Russkoje Radio programa.
1999.03.02 Raimondas Šeštakauskas atsistatydino is Lietuvos TV direktoriaus pareigų.
1999.03.09 R. Jankauskas paskirtas Lietuvos TV direktoriumi.
1999.05.17 Vilniuje pradėjo transliuoti radijas „A2“.
1999.07.01 Lietuvos Radijas nustojo naudoti OIRT-UTB ruožą, nutraukdamas jame savo I ir II programų transliavimą .
1999.07.15 „Lietus“ pirmą kartą išėjo į eterį.
2000.01.01 19.30 val. Liet. laiku eterin pirmą kartą išėjo „Baltijos bangų radijas“; retransliavo Lenkijos radijo laidą gudų kalba.
2000.03.07 Iš Vilniaus pradėta transliuoti „Žinių radijo“ programa.
2001.07.01 Iš Kauno pradėta transliuoti TV programa „Pūkas TV“.
2001.09.01 Klaipėdoje pradėta transliuoti radijo programa „Raduga“.
2001.09.01 Plungėje 104,5 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Spindulys“.
2001.10.11 Iš Vilniaus pradėta transliuoti TV programa „5 kanalas“.
2001 Atnaujinta Lietuvos TV programos transliacija dienos metu ir Lietuvos Radijo I programos transliacija naktimis (visą parą).
2002.03.31 Iš Vilniaus pradėta transliuoti „Tango TV“ programa.
2002.09.11 Iš Vilniaus pradėta transliuoti „Relax FM“ programa.
2003.02.16 Lietuvos TV pradėjo transliuoti kultūrinę šviečiamąją programą LTV2.
2003.03.29 Iš Šiaulių Didždvario gimnazijos pradėta transliuoti programa „Radijo Klubas“.
2003.03.31 Iš Vilniaus pradėta transliuoti „Power Hit Radio“ programa.
2003.04.24 Vilniuje buvusiu „Laisvosios bangos“ dažniu 99,7 MHz pradėta transliuoti „Super FM“ programa.
2003.08.29 Lietuvoje pradėtos reguliarios TV transliacijos skaitmeniniu DVB-T būdu - iš Vilniaus TV bokšto 53 kanalu pasklido LTV, LNK, TV4 ir „Tango TV“ programos.
2003.09.29 Lietuvos Radijo II programos pavadinimas pakeistas į „Klasika“.
2003 Lietuvoje pradėtos reguliarios radijo transliacijos skaitmeniniu DAB būdu - iš Vilniaus TV bokšto pasklido programos „Radiocentras“, „RC2“, „European Hit Radio“ ir „Russkoje Radio Baltija“.
2004.02.13 Klaipėdoje 99,0 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Vox Maris“.
2004.04.15 Priimtas Elektroninių ryšių įstatymas; įsigaliojo 2004.05.01.
2004.04.29 Klaipėdoje įsteigta UAB „Radijas 9“.
2004.05.01 Įsigaliojo Elektroninių ryšių įstatymas, priimtas 2004.04.15; iki tol galiojo 1998 m. Telekomunikacijų įstatymas.
2004.06.30 Klaipėdoje 93,3 MHz dažniu pradėta bandomoji „Radijas 9“ transliacija.
2004.08.02 Klaipėdoje 93,3 MHz dažniu pradėta nuolatinė programos „Radijas 9“ transliacija.
2004.09.01 Pradėta transliuoti Druskininkų regiono TV programa.
2004.12.10 Utenoje 101,5 MHz dažniu pradėta nuolatinė radijo programos „IR“ („Indros radijas“) transliacija.
2005.09.12 Vilniuje 94,2 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Start FM“.
2005 Lietuvos Radijas pradėjo transliuoti muzikinę programą „@ radijas“ (tik internetu).
2006.06.20 Plungėje įkurta viešoji įstaiga „LN televizija“.
2006.07.01 Lietuvoje pradėtos skaitmeninės TV transliacijos (iš Vilniaus TV bokšto).
2006.09.01 Pradėta transliuoti muzikinė Lietuvos Radijo programa „Opus 3“.
2006.10.21 Aviakatastrofoje Pociūnuose žuvo Hubertas Grušnys - „M-1“ radijo transliuotojų grupės savininkas, vienas iš privataus radijo Lietuvoje pradininkų.
2006.12.12 Utenos radijo programos „IR“ („Indros radijas“) dažnis pakeistas į 103,9 MHz ir padidinta siųstuvo galia.
2006.12.31 Nidoje 89,8 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Neringa FM“.
2007.01.24 Vilniuje 96,8 MHz dažniu pradėta bandomoji radijo programos „Vox Maris“ (skirtingos nuo klaipėdietiškos) transliacija.
2007.09.24 Lietuvos TV pradėjo transliuoti programą užsieniui LTV World (per palydovus).
2008.04.01 LRT gen. direktoriumi išrinktas Audrius Siaurusevičius.
2008.05.19 LRT Tarybos pirmininku išrinktas Valentinas Milaknis (šiame poste jis ištvėrė 10 dienų).
2008.05.29 Lietuvos kino ir televizijos kuūrėjams pirmą kartą įteikti „Sidabrinės gervės“ apdovanojimai.
2008.06.03 LRT Tarybos pirmininku išrinktas Gediminas Ilgūnas.
2008.09.15 „Tango TV“ programos pavadinimas pakeistas į „TV6“.
2008.10.12 TV programos „5 kanalas“ pavadinimas pakeistas į „Lietuvos ryto TV“.
2009.04.01 Lietuvos Radijas nutraukė transliacijas vid. bangomis.
2009.10.30 Lietuvos Radijas transliavo savo paskutinę laidą anglų kalba (pradėjo 1965).
2009.12.07 Palangoje ir Klaipėdoje vietoj radijo programos „FM Palanga“ pradėta transliuoti programa „Hot FM“.
2010.04.12 Mažeikiuose vietoje radijo programos „Ventus“ pradėta transliuoti programa „Hot FM“ (105,6 MHz).
2010.08.06 Vilniuje 94,9 MHz dažniu pradėta transliuoti radijo programa „Classic Rock FM“.

 
2. LITUANIKA

1927.12.09 Vilniaus radiofonas (Lenkijos radijo Vilniaus sk.) pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1928 Brukline (Niujorkas, JAV) pradėta transliuoti lietuviška Juozo Ginkaus radijo valandėlė; transliuota iki 1956.
1931 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Petro Petraičio radijo valandėlė; baigė tais pačiais metais.
1932.04.11 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Margutis“.
1932.11. Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Sofijos Barkuvienės radijo valandėlė „Sophie Barcus Radijo Valanda“.
1932 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė.
1933 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška P. ir D. Antanaičių radijo valandėlė; transliuota iki 1951.
1934.04.01 Bostone (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Stepono ir Valentinos Minkų radijo valandėlė.
1934 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška A. Dziko radijo valandėlė (1954 pavadinta „Tėvynės garsai“).
1935.12.08 Valstybės Radiofonas transliavo spec. laidą JAV lietuviams.
1935 Filadelfijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška K. Kisieliaus radijo valandėlė; transliuota iki 1937.
1936 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Povilo Šaltimiero radijo valandėlė „Šaltimiero Radijo Valanda“; transliuota iki 1955.12.30.
1939 Buenos Airėse (Argentina) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė .
1940.11.27 Vatikano radijas pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1941.07.15 SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas liet. kalba vokiečių užimtai Lietuvai; transliavo iki 1944 rugsėjo pradžios .
1941 Niujorke (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Jokūbo Stuko radijo valandėlė „Lietuvos atsiminimai“.
1944.07.25 Vokietijos Reicho radijas pradėjo transliuoti laidas sovietinės Rusijos užimtai Lietuvai (iš Rygos, vėliau - iš kt. miestų); transliavo iki 1945.04.16.
1945.09. „Amerikos lietuvių balsas“ (American Lithuanian Voice) tapo inkorporuotas Lansinge (Mičigano valst., JAV) 30-čiai metų.
1945.09.15 Detroite (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Amerikos lietuvių balsas“ (per radijo st. WJLB).
1945 Inksteryje (Mičigano valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Amerikos lietuvių balsas“.
1946 Pradėtos transliuoti specialios Lietuvos radijo laidos užsienio lietuviams (liet. k.).
1948.01.11 Baltimorėje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Lietuvių Meliodijos Valanda“.
1949.09.09 Klivlende (JAV) pradėta transliuoti lietuviška J. P. Nasvyčio radijo valandėlė (vėliau pavadinta „Tėviškės garsai“).
1949 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška Pitsburgo aps. vyčių katalikiška radijo valandėlė.
1950.02.16 Ročesteryje (Niujorko valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė (vėliau pavadinta „Dainos aidas“).
1950 Pitsburge (Pensilvanijos valst., JAV) pradėta transliuoti lietuviška Prano Salduko radijo valandėlė „Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour“; transliuota iki 1959.
1951.01.28 Toronte (Kanada) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Tėvynės prisiminimai“.
1951.02.16 „Amerikos balsas“ pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1952.05. Valstybinis Italijos radijas - RAI - pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1952.05.15 „Amerikos balsas“ pradėjo transliuoti laidas liet. k. taip pat ir iš savo skyriaus Miunchene; transliavo iki 1958.08.31.
1952 Los Andžele (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Lietuviškų melodijų valanda“.
1953 Pradėta transliuoti Filadelfijos (JAV) lietuvių bendruomenės radijo valandėlė „Bendruomenės balsas“.
1954.03.07 Masačiusetso valstijoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Petro Viščinio radijo valandėlė „Laisvės varpas“.
1955.01.02 Per Tautinį Ispanijos radiją pradėtos transliuoti Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) laidos Lietuvai.
1963.10.06 Monrealyje pradėta transliuoti lietuviška L. Stankevičiaus radijo valandėlė.
1966.03.26 Čikagoje pradėta transliuoti Anatolijaus Šluto rengiama TV programa „Lietuviai Televizijoje“.
1968.07.07 Misionieriška Monte Karlo radijo stotis „Trans World Radio“ pradėjo transliuoti laidas liet. k.; vėliau jas ėmė rengti „Gerosios naujienos centras“ Vilniuje.
1971.04.11 Laidas Lietuvai („Stepono pamokslas“) pradėjo transliuoti Vokietijos religinių teisių gynimo organizacija „Hilfsaktion Märtyrerkirche“; transliavo iki 1992 kovo.
1974.11.17 Vusteryje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška Eduardo Meilaus radijo valandėlė „Aušra“; transliuota iki 1994.11.28.
1975.01.04 „Laisvės Radijas“ pradėjo transliuoti laidas liet. k. (iš Miuncheno, Vokietija).
1989.03.14 Lietuvos Radijo programa pradėta transliuoti klausytojams Maskvoje (Rusija) per trumpųjų bangų stotį Balašichoje prie Maskvos.
1990.03.04 Balstogės Radijas (Lenkija) pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1990.04.08 SSRS Visasąjunginis Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k.; transliavo iki 1991.
1991.07.01 Lenkijos Radijas pradėjo transliuoti laidas Lietuvai liet. k.; transliavo iki 2002.12.31.
1992.01.27 Lietuvos Radijas pradėjo retransliuoti lietuviškas „Amerikos balso“ laidas.
1995.04.10 Per Lietuvos radijo II programą imta retransliuoti kasdienines Vatikano radijo laidas liet. k.
1995.04.10 Rytines „Laisvosios Europos radijo“ laidas liet. k. nustota retransliuoti per Lietuvos Radiją.
1995.04.10 „Laisvosios Europos radijo“ laidos liet. k. (išsk. žinias) imtos transliuoti daugiausia iš Prahos.
1995.08.20 Lenkijos TV pradėjo transliuoti laidas liet. k.
1996 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška TV valandėlė „Amerikos lietuvių televizija“.
2002.05.28 Niujorke (JAV) pradėta transliuoti lietuviška dr. Giedrės Kumpikaitės radijo valandėlė „Niujorko lietuvių radijas“.
2003.09.01 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Savas Radijas“; transliavo po 1 val. darbo dienomis iki 2004.08.27.
2005.04. Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Labas“, vėliau pavadinta „Trijų Bangų Radijas“.
2007.07.02 Čikagoje (JAV) pradėta transliuoti lietuviška radijo valandėlė „Čikagos Aido Radijas“ .

 
3. TARPTAUTINĖS REIKŠMĖS ĮVYKIAI

0000.02.13 PASAULINĖ RADIJO DIENA.
1791.04.27 Charlestowno mieste (JAV Masačūsetso valstija) gimė dailininkas Samuelis Morzė, 1838 m. sukūręs jo vardu pavadintą telegrafo abėcėlę.
1857.02.22 Hamburge (Vokietija) gimė vokiečių fizikas Heinrich Hertz, radijo bangų atradėjas.
1864.07.21 Mahlon Loomis (JAV) teoriškai aprašė radijo siuntimo sistemą.
1866.10. Mahlon Loomis (JAV) pademonstravo savo bevielio ryšio (bet ne radijo) prietaisą.
1871 Elihu Thomson (JAV) sukūrė bevielio ryšio sistemą .
1872.04.02 Poughkeepsie mieste (JAV Niujorko valstija) mirė Samuelis Morzė, 1838 m. sukūręs jo vardu pavadintą telegrafo abėcėlę.
1874.04.25 Gimė Guglielmo Marconi, radijo išradėjas; mirė 1937 m.
1877.12.06 Thomas Alva Edison pirmasis pasaulyje įrašė ir atkūrė garsą (vaško volelyje).
1880 David Hughes (D.Brit.) pademonstravo savo bevielio ryšio prietaisą .
1886.01.28 Gimė japonų inž. Hidetsugu Yagi, populiariausios pasaulyje kryptinės antenos išradėjas.
1893 Nikola Tesla (JAV) sukūrė savo bevielio ryšio prietaisą .
1894.01.01 Bonoje (Vokietija) mirė vokiečių fizikas Heinrich Hertz, radijo bangų atradėjas.
1894 Oliver Lodge (D.Brit.) perdavė radijo signalus 150 jardų (137 metrų) atstumu .
1895.05.05 Sankt-Peterburge (Rusija) Aleksandr Popov pademonstravo prietaisą elektros išlydžių atmosferoje atpažinimui; rusų nuomone, šiuomi jis išrado radiją.
1895.0_. Guglielmo Marconi pradėjo bevielio ryšio bandymus Pontecchio vietovėje Italijoje .
1896.06.02 Guglielmo Marconi užpatentavo savo bevielio ryšio aparatą, patento Nr. 12039.
1896.11. Guglielmo Marconi įrengė pirmąją pasaulyje nuolatinę bevielio ryšio stotį (D. Britanijoje).
1901.12.12 Pirmą kartą radijo signalas priimtas kitapus Atlanto; Guglielmo Marconi priėmė signalą, pasiųstą iš D. Britanijos į Kanadą .
1902.06.12 Vokiečių fizikas Otto von Bronk užpatentavo pirmąją spalvotosios TV sistemą.
1906.12.21 Pirmoji vieša radijo laidos demonstracija: prof. Reginald Fessenden Brant Rock mieste (Masačūsetso valstija, JAV) demonstravo balso ir muzikos transliaciją radijo bangomis.
1908.06.18 Campbell-Swinton (D. Brit.) paskelbė TV transliavimo principus.
1909.12.10 Guglielmo Marconi apdovanotas Nobelio fizikos premija .
1915.11. Pirmą kartą žmogaus kalba priimta kitapus Atlanto; signalas perduotas iš JAV į Prancūziją .
1920.08.20 Detroito radijo stotis „WWJ“ (JAV) pirmoji pasaulyje pradėjo reguliarias transliacijas.
1920.11.02 Pitsburgo (Pensilvanija, JAV) stotis „8ZZ“ (dabar - „KDKA“) pradėjo reguliarias transliacijas. Ši data laikoma radiofonijos pasaulyje pradžia.
1923.12.29 Rusų kilmės amerikietis Vladimir Zworykin pateikė paraišką ikonoskopo (TV kameros) patentui gauti.
1925.04.03 Ženevoje įkurta Tarptautinė radiofonijos sąjunga (Union Internationale de Radiodiffusion, UIR) .
1928.02.09 Pirmoji TV transliacija per Atlantą: vaizdas, transliuotas iš radijo stoties GK2Z (Coulsdon, Surrey, D. Brit.) priimtas Niujorke.
1931.05.24 Iškilmingai atidaryta galingiausia (tuo metu) Europos radijo stotis - 120 kW galios stotis Rašine (Raszyn, Lenkija).
1935.03.22 Berlyne pradėtos pirmosios pasaulyje reguliarios TV transliacijos.
1935 Rygoje įvyko pirmoji Baltijos šalių radijo konferencija.
1937.07.20 Mirė Guglielmo Marconi, radijo išradėjas.
1950.02.12 Įkurta Europos transliuotojų sąjunga (European Broadcasting Union, EBU).
1953.08. Diuseldorfo (Vokietija) radijo parodoje pademonstruotas pirmasis praktiškas tranzistorinis radijo imtuvas; jį pagamino vok. firma „Intermetall“.
1954.10.18 JAV firmos „Industrial Development Engineering Associates“ skyrius „Regency“ paskelbė pirmojo serijinės gamybos tranzistorinio radijo imtuvo „Regency TR-1“ pardavimo pradžią.
1966 SSRS tapo pirmąja pasaulio šalimi, pradėjusia transliuoti laidas per palydovų tinklą savo šalies vartotojams; per palydovus „Molnija“ buvo perduodamos ir radijo, ir TV programos.
1974.07.16 Pastatytas ir pradėjo veikti aukščiausias pasaulyje statinys - 646,36 m radijo antena Konstantinove (Plocko vaivadija, Lenkija); 1991.08.08 sugriuvo.
1975.04.02 Toronte (Kanada) pastatytas aukščiausias pasaulyje laisvai stovintis bokštas.
1976.01.19 Mirė japonų inž. Hidetsugu Yagi, populiariausios pasaulyje kryptinės antenos išradėjas.
1988.11.30 SSRS nutraukė užsienio radijo stočių, transliuojančių į SSRS, trukdymą.
1991.08.08 Sugriuvo aukščiausias pasaulio statinys - 646,36 m aukščio radijo antena Konstantinove (Lenkija).
1993.01.01 Pradėta transliuoti TV žinių programa „EuroNews“.
1999.10.18 Sulaukęs 79 m., mirė Jens Frost, ilgametis „Pasaulio radijo ir TV žinyno“ (World Radio TV Handbook) redaktorius (1961-1986); gimė 1919.12.

 
4. KITI ĮVYKIAI
(Dėmesio! Parinkta be sistemos! Atsitiktinai aptikti įvykiai!)

1887.01.28 Paryžiuje prasidėjo Eifelio bokšto statyba.
1899.02.20 Gimė Edward Startz (Olandija), žymus Olandijos radijo laidų vedėjas .
1918.11. Varšuvos radijo stotis paskelbė apie Lenkijos nepriklausomybę.
1919.06.10 Latvijoje įkurtos Pašto-telegrafo dirbtuvės, vėliau reorganizuotos į Valstybinį elektrotechnikos fabriką (VEF).
1919 Išėjo į eterį radijo stotis „CFCF“, priklausanti „Canadian Marconi Company“ Montrealyje (Kanada).
1920.12.22 Pirmoji pramoginė radijo laida Vokietijoje: Kionigsvusterhauzeno radijo stotis transliavo Kalėdinį koncertą .
1922.05.11 Transliavimo Havajuose pradžia: pradėjo dirbti radijo stotys „KDYX“ ir „KGU“.
1925.02.01 Varšuvoje (Lenkija) pradėtos reguliarios bandomosios radijo transliacijos.
1925.04.18 Varšuvoje pirmąją laidą transliavo Lenkijos Radijas (480 m. banga).
1925.11.01 Pradėjo transliuoti Latvijos Radijas.
1925.11.15 Radiofonijos Gudijoje pradžia - pradėjo transliuoti Minsko Radijas; siųstuvas - 1,2 kW galios „Malyj Komintern“.
1926.04. Varšuvoje (Lenkija) pradėta nuolatinė radijo programos transliacija.
1926.12. Įkurtas Estijos radijas (Eesti Raadio).
1927.01.15 Pradėjo veikti Langenbergo (Vokietija) radijo st.
1927.06.26 Pradėtas leisti Estijos radijo programų laikraštis „Raadioleht“.
1927.12.01 Pradėtos transliuoti reguliarios Lenkijos radijo laidos užsieniui.
1928.11.19 Olandijos Radijo programoje užsieniui nuskambėjo pirmutinė „Happy Station Show“ laida (gyvavo iki 1995 m.).
1929.09. Berlyne pradėtos reguliarios bandomosios TV transliacijos (30 eilučių, 12,5 kadrų/sek.).
1931.02.12 Romos popiežius Pijus XI pašventino ir atidarė Vatikano Radiją.
1931 Pradėjo dirbti Liuksemburgo Radijas.
1933.03.13 Vokietijoje įkurta Liaudies švietimo ir propagandos ministerija (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda).
1935.06.01 Japonijoje įsteigta nacionalinė radijo kompanija „Nippon Hoso Kyokai“ (NHK).
1938.09.27 D. Britanijos radijo korporacija BBC pradėjo laidas vokiečių k.
1942.02.24 Iš Niujorko pradėta transliuoti „Amerikos balso“ programa; pirmosios transliacijos buvo vokiečių kalba, skirtos klausytojams Europoje.
1945.04.10 Jugoslavijoje pradėjo darbą Sarajevo radijas.
1950.07.04 Pradėta transliuoti „Laisvosios Europos“ radijo programa; pirmoji laida buvo čekų k. .
1951 „Laisvosios Europos - Laisvės radijas“ pradėjo reguliarias transliacijas iš Vokietijos.
1960.09.01 Latvijos radijas pradėjo transliuoti švedų kalba (laidas užsieniui).
1960.09.10 Japonijoje pradėtos transliuoti spalvotosios TV laidos.
1962.10.15 SSRS-e pradėta transliuoti Visasąjunginio Radijo programa „Radiostancija Junostj“.
1964.08.01 SSRS-e pradėta transliuoti Visasąjunginio Radijo programa „Majak“.
1964 SSRS-e pradėta eksploatuoti 13 sinchroninių radijo tinklų ilgųjų ir viduriniųjų bangų ruožuose.
1968.08.28 Pekino radijas pradėjo transliuoti laidas Lenkijai (lenkų k.).
1974.07.30 Įvyko oficiali Centrinės Varšuvos radijo stoties Konstantinove atidarymo ceremonija .
1981.08.01 Pradėjo darbą muzikinis TV kanalas MTV („Music TV“).
1984.01.02 Pradėta transliuoti Prancūzijos TV programa užsieniui TV5.
1989 SSRS nutraukė užsienio radijo stočių, transliuojančių į Afganistaną, trukdymą.
1993.01.01 Pekino radijas pavadintas „Tarptautiniu Kinijos radiju“.
1993.03.31 Pradėta transliuoti Lenkijos TV programa užsieniui „TV Polonia“.
1993.06.01 Lenkijos Radijo programos pradėtos transliuoti per palydovą.
1995.01.26 Pradėta transliuoti TV žinių programa „BBC World“.
1995.03.21 Irane uždrausta laisvai priiminėti TV programas iš palydovų.
1995.04.01 „Ostankino-1“ pavadinta „Obščestvennoe rossijskoe televidenie - Pervyj kanal“ (ORT1).
1995.07.04 Maskvoje atidaryta radijo st. „Serebrianyj Dožd“.
1995.09.17 Olandijos Radijo programoje užsieniui nuskambėjo paskutinė „Happy Station Show“ laida (gyvavo nuo 1928 m.).
2000.06.01 Apie 30 Kazachstano RTV kompanijų įkūrė Kazachstano TV ir radijo transliuotojų asociaciją.
611 / 0
REKLAMAPasaulinis radiotechnikos katalogas: >240.000 modelių, >1.460.000 nuotraukų, >600.000 schemų, forumas.REKLAMA