KLAIPĖDOS RADIOFONAS 1939-1944

Deja, dar labai mažai žinau apie Klaipėdos radiofono veiklą vokiečių valdžioje. Žinau, pavyzdžiui, kad stoties niekur neperkėlė :)

Bet dauguma to, ką dar „žinau”, yra tik nuotrupos ir prielaidos, nors ir labai tikėtinos:

1939.03.22 vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, Klaipėdos radiofonas, manytina, buvo prijungtas prie valstybinės bendrovės „Reichsrundfunkgesellschaft” (RRG), kuriai priklausė visos Vokietijos radijo stotys. Klaipėdos stotis pradėjo retransliuoti Vokietijos radijo programą. Tikriausiai tai buvo Karaliaučiaus programa, paduodama telefono linija iš regioninės Karaliaučiaus stoties („Reichssender Königsberg”).

1940.06.09 Vokietijoje buvo įvesta vad. „Vieningoji programa” - „Einheitsprogramm” (dar vadinama „Reichsprogramm”), kurią privalėjo retransliuoti visos imperijos stotys. Programos iš regioninės studijos (Klaipėdos atveju tai buvo Karaliaučius) transliavimui buvo skirtos keturios ar penkios valandos per dieną - nuo 08.00 iki 12.00 ar 13.00 val. (skirtinguose šaltiniuose nurodoma skirtingai).

Nežinia, ar 1939-1944 metais Klaipėdoje buvo rengiamos dar ir vietinės laidos, tačiau tai mažai tikėtina.

1944 m. pabaigoje, prie Klaipėdos artėjant frontui, vokiečiai išmontavo siųstuvą bei anteną ir išsivežė juos į Vokietiją. Pastarąjį teiginį skaičiau literatūroje, tačiau kolkas neturiu jo dokumentinio patvirtinimo. Manau, kad, 1945.01.28 rusams užėmus Klaipėdą, stotis nedirbo (taip teigia istorikai), tačiau ar ji buvo subombarduota, išsprogdinta, ar išvežta - negaliu pasakyti.

1944 m. rugpjūtį Klaipėdos stotis buvo evakuojama. Tokia išvada peršasi iš mano gautų žinių, jog Johano Froese's Nidos laivininkystės kompanijos motorlaivis „Herta” 1944 m. rugpjūčio 13-29 d. buvo rekvizuotas „Klaipėdos radijo stoties personalo ir įrangos išvežimui”.

Po karo buvusios stoties pastate įkurta pradinė mokykla, kuri veikia iki šiol (2008 m.).

Karo metais Klaipėdos radijo stočiai vadovavo Otto Böhnke. 1942 m. telefonų knygoje (vok. k.) jis įvardijamas taip: „Rundfunksender Dienststellenleiter Telegrapheninspektor Böhnke” (Radijo stoties viršininkas telegrafo inspektorius Böhnke); taip pat rašoma, kad jis gyvena Mišeikiuose (tiesa, Jakai tuo metu buvo Mišeikių dalimi, tad gali būti, kad jis gyveno ir pačiuose Jakuose). Beje, lietuviškoje 1935 m. telefonų knygoje jis minimas kaip „Radio stoties vedėjas Benkis”, o P. Vitkevičius knygoje „Razvitie elektro- i radiosviazi v Litve” mini jį kaip aktyvų trumpabangininką tarpukario Klaipėdoje (LY1B). Ir dar: Otto Böhnke figūruoja Klaipėdos adresų (telefonų) knygose nuo 1898 metų - iš pradžių kaip telegrafo linijų prižiūrėtojas, vėliau - telegrafo inspektorius. Pašto tarnyboje jis dirbo ir prie vokiečių, ir prie prancūzų, ir prie lietuvių valdžios. Net jei tarsime, jog dirbti šiose pareigose O. Böhnke pradėjo 1898 m. būdamas 18 m. amžiaus, tai 1942 m. jam turėjo būti jau 62 metai. Gal kas žino daugiau apie šį žmogų, jo likimą?

Keletą dokumentų apie Klaipėdos radiofono veiklą 1936-1939 m. rasite čia: Klaipėdos radiofonas 1936-1939.KLAIPĖDOS RADIOFONAS 1936-1939KLAIPĖDOS RADIOFONAS PO 1944 M.

RADIJAS LIETUVOJE - ISTORIJA
© 2008 liepa