Lietuviškai

RADIOFONIA WILEŃSKA W LATACH 1927-1939

(tymczasowa strona nawigacyjna)


UWAGA! Mamy kilka zdjęć przedstawiających pracowników Rozgłośni Wileńskiej Polskiego Radia oraz innych ludzi, związanych tak czy owak z Rozgłośnią Wileńską. Niestety, imiona większości z nich są nieznane, bo na tych zdjęciach nie było żadnych podpisów. Wszystkich oglądających tę stronę łaskawie proszę obejrzeć zdjęcia i rozpoznać kogokolwiek się da. Zapraszam więc do albumu Polskie Radio Wilno: osoby nierozpoznane.


Gmach na ul. Mickiewicza 22, w którym mieściło się studio Polskiego Radia - widok obecny i przedwojenny (proszę najechać myszką)


Orkiestra muzyki rozrywkowej w wielkim studiu koncertowym rozgłośni wileńskiej w 1943 r.„Kurjer Wileński”, 1927


AUDYCJA WILEŃSKIEGO BIURA RADIOTECHNICZNEGO 4.3.1927

STACJA NADAWCZA POLSKIEGO RADIA WILNO W ZWIERZYŃCU

STACJA NADAWCZA POLSKIEGO RADIA WILNO NA LIPÓWCE

WITOLD HULEWICZ - PIERWSZY KIEROWNIK POLSKIEGO RADIA WILNO


RADIO NA LITWIE - STRONY HISTORYCZNE