KAUNO IR VILNIAUS RADIJO PROGRAMA
1943.IV.25 - V.1 d.

S e k m a d i e n i s, IV.25 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Uosto koncertas (RP)6.15 -Uosto koncertas (RP)
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.10 -Velykų ryto koncertas. Dalyvauja Liet. policijos pučiamųjų orkestras, vadovauja Bronius Jonušas7.10 -Iš Kauno
8.00 -Ūkininkams8.00 -Aktualijos ūkininkams
8.15 -Velykų ryto koncertas (tęsinys)8.15 -Iš Kauno
9.00 -Poezijos ir muzikos valanda  
10.00 -Žinios vokiečių k. (RP)10.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
10.15 -Pamaldos iš Arkikatedros Bazilikos10.15 -Iš Kauno
11.30 -Iš Vilniaus11.30 -Tėvynės garsai."Velykų rytą". Aut. B. Lukša
12.00 -Pramoginis koncertas (RP)12.00 -Pramoginis koncertas (RP)
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Liaudies Koncertas (RP)12.30 -Liaudies Koncertas (RP)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Jaunimui. "Velykų atostogos kaime". Aut. Vladas Mockus14.15 -Iš Kauno
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)
15.30 -Koncertas (DS)15.30 -Koncertas (DS)
15.55 -Lietuviškos muzikos koncertas (mg.)15.55 -Iš Kauno
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Pramoginis koncertas (RP) 17.15 -Pramoginis koncertas (RP)
18.00 -Simfoninis koncertas (RP)18.00 -Simfoninis koncertas (RP)
19.00 -Pranešimai iš fronto (RP)19.00 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.15 -Valanda lietuvių kariams19.15 -Iš Kauno
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -"Šiandien Velykos!" Muzikos ir poezijos montažas20.15 -Iš Kauno
21.00 -Žinios lietuvių k.  
21.10 -Linksmas Velykų vakaras21.10 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Linksmas Velykų vakaras (tęs.)  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
po žinių - programos pabaiga
  

P i r m a d i e n i s, IV. 26 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.10 -Rytinis koncertas (pl. ir mg.)7.10 -Iš Kauno
9.00 -Orkestrinė muzika (pl.)  
10.00 -Žinios vokiečių k. (RP)10.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
10.15 -Iš Vilniaus10.15 -Transl. pamaldų iš Bazilikos
11.30 -Tėvynės garsai. "Savo žemės neužmiršk, brolau!"11.30 -Iš Kauno
12.00 -Varpų muzika  
12.02 -Iš Vilniaus12.02 -Vidudienio koncertas
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Iš Vilniaus12.45 -Vidudienio koncertas (tęs.)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Iš Vilniaus14.15 -Jaunimui. "Velykos Vilniuje". Aut. A. Koncevičius
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)
15.30 -Koncertas (DS)15.30 -Koncertas (DS)
15.55 -Iš Vilniaus15.55 -Tarpinė muzika (pl.)
  16.00 -Velykų mėlynasis pirmadienis. Dal. pramoginis orkestras, vad.Vl. Ščepanskis, moterų choras, vad. O. Fiodorovaitė, Lesinskio pučiamųjų ansamblis ir solistai
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -Velykų mėlynasis pirmadienis (tęs.)
18.00 -"Velykinis kratinys". Linksmi pokalbiai muzikos pynėj18.00 -Iš Kauno
19.00 -Karo temomis (RP)19.00 -Karo temomis (RP)
19.15 -Pranešimai iš fronto (RP)19.15 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -Muzika (RP)19.35 -Muzika (RP)
19.45 -Politinėmis temomis (RP)19.45 -Politinėmis temomis (RP)
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -Iš Vilniaus20.15 -Koncertas
21.00 -Žinios lietuvių k.21.00 -Iš Kauno
21.15 -Kiekvienam po truputį (RP)21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Kamerinė muzika. Atl. Izidorius Vasyliūnas (sm.) ir Balys Dvarionas (fort.)  
22.45 -Pramoginė ir šokių muzika. Dal. mažasis orkestras, vad. Stasys Geštautas, solistai: Gražina Matulaitytė ir Antanas Šabaniauskas.   
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po žinių - programos pabaiga.  

A n t r a d i e n i s, IV. 27 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.15 -Rytinis koncertas (RP)7.15 -Rytinis koncertas (RP)
9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
9.10 -p e r t r a u k a9.10 -p e r t r a u k a
12.00 -Varpų muzika12.00 -Iš Kauno
12.02 -Iš Vilniaus12.02 -Vidudienio koncertas
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Iš Vilniaus12.45 -Vidudienio koncertas (tęs.)
13.00 -Žinios lietuvių k.12.30 -Žinios lietuvių k. (RP)
13.15 -Ūkininkams13.15 -Ūkininkams
13.25 -Iš Vilniaus13.25 -Vidudienio koncertas (tęs.)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Pramoginis koncertas (RP)14.15 -Tarpinė muzika (RP)
  14.30 -Vilniaus žinios
14.45 -Karolis Vairas-Račkauskas: Žmogus ir auto14.45 -Iš Kauno
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)
16.00 -Iš Vilniaus16.00 -Popiečio koncertas
16.45 -Karo ir pol. įvyk. apž.16.45 -Karo ir polit. įvyk. apžv.
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -Popietinis koncertas (tęs. )
18.00 -Laiko įvykiai18.00 -Iš Kauno
18.30 -Tarpinė muzika (pl.)  
18.45 -Žinios lietuvių k.  
19.00 -Hermann Löns: "Tarp aukštų pušų"  
19.15 -Tarpinė muzika (DS)19.15 -Tarpinė muzika (DS)
19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -Muzika (RP)19.35 -Muzika (RP)
19.45 -Politinėmis temomis (RP)19.45 -Politinėmis temomis (RP)
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -"Skambančios melodijos". Dal. mažasis orkestras, vad. Stasys Geštautas, studentų kvartetas, vad. Liudas Jarošekas, solistai: Izabelė Motiekaitienė, Petras Kovelis ir Vytautas Zelinkevičius (lūp. arm.)20.15 -Iš Kauno
21.00 -Žinios lietuvių k.  
21.15 -"Skambančios melodijos" (tęs.)21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Vokiečių kariams  
22.45 -Pramoginė muzika (RP)  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po jų - programos pabaiga  

T r e č i a d i e n i s, IV. 28 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.15 -Mankšta7.15 -Iš Kauno
7.30 -Rytinis koncertas (RP)7.30 -Rytinis koncertas (RP)
9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
9.10 -p e r t r a u k a9.10 -p e r t r a u k a
12.00 -Varpų muzika12.00 -Iš Kauno
12.02 -Iš Vilniaus12.02 -Vaikams: "Einame Didžiąja Vilniaus gatve". Aut. S.Zonteris
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Iš Vilniaus12.45 -Vidudienio koncertas. Groja Savisaugos Dalių orkestras, vad. Vl. Obolevičius
13.00 -Žinios lietuvių k.13.00 -Iš Kauno
13.15 -Iš Vilniaus13.15 -Vidudienio koncertas (tęs.)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Pramoginis koncertas (RP)14.15 -Tarpinė muzika
  14.30 -Vilniaus žinios
14.45 -"Senelė ir katinėlis". A.Ciočio apysaka14.45 -Iš Kauno
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)
16.00 -Iš Vilniaus16.00 -Popietinis koncertas (pl.)
16.45 -Karo ir pol. įvyk. apž.16.45 -Karo ir polit. įvyk. apžv.
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -Popietinis koncertas (tęs.)
18.00 -Laiko įvykiai18.00 -Iš Kauno
18.30 -Iš Vilniaus18.30 -S. Narkeliūnaitė: "Vilniaus aklųjų gyvenimas".
18.45 -Žinios lietuvių k.18.45 -Iš Kauno
19.00 -Karo temomis (RP)19.00 -Karo temomis (RP)
19.15 -Tarpinė muzika (DS)19.15 -Tarpinė muzika (DS)
19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -"Rampų šviesoje".Anekdotai iš teatro gyvenimo19.35 -Iš Kauno
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -Vakaro koncertas. Dal. pad. orkestras, vad. Balys Dvarionas, solistai: Janina Šeštakauskienė ir Leonardas Staneika20.15 -Iš Kauno
21.00 -Žinios lietuvių k.  
21.15 -Vakaro koncertas (tęs.)21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Sveikinimai lietuvių kariams  
22.30 -Kamerinė muzika  
23.00 -Pramoginė ir šokių muzika (pl. ir mg.)  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po jų - programos pabaiga  

K e t v i r t a d i e n i s, IV. 29 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.15 -Rytinis koncertas (RP)7.15 -Rytinis koncertas (RP)
9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
9.10 -p e r t r a u k a9.10 -p e r t r a u k a
12.00 -Varpų muzika12.00 -Iš Kauno
12.02 -Iš Vilniaus12.02 -Vidudienio koncertas. Dal. Pramoginis orkestras, vad. Vl. Ščepanskis ir Lesinskio Pučiamųjų ansamblis
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Iš Vilniaus12.45 -Vidudienio koncertas (tęs.)
13.00 -Žinios lietuvių k.13.00 -Iš Kauno
13.15 -Ūkininkams13.15 -Ūkininkams
13.25 -Iš Vilniaus13.25 -Vidudienio koncertas (tęs.)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Pramoginis koncertas (RP)14.15 -Tarpinė muzika
  14.30 -Vilniaus žinios
14.45 -Iš Vilniaus14.45 -Literatūrinė valanda. Žemaičių vyskupystės paraštėje. Aut. A. Keliuotis
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika
16.00 -Iš Vilniaus16.00 -Muzika kaimui. Dal. Kaimo kapela, vad. E. Ciukšos ir solistė Z. Matijošaitienė (sopr.)
16.45 -Karo ir pol. įvyk. apž.16.45 -Karo ir polit. įvyk. apžv.
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -Valanda kaimui
18.00 -Laiko įvykiai18.00 -Iš Kauno
18.30 -Tarpinė muzika (pl.)  
18.45 -Žinios lietuvių k.  
19.00 -Iš Vilniaus19.00 -"Pavasaris lietuvių poezijos"
19.15 -Tarpinė muzika (DS)19.15 -Tarpinė muzika (DS)
19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -Muzika (RP)19.35 -Muzika (RP)
19.45 -Politinėmis temomis (RP)19.45 -Politinėmis temomis (RP)
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -Lietuviškos melodijos: Dal.op. sol. Nelė Zaniauskaitė, sol. Stepas Graužinis ir sol. Antanas Žalkauskas20.15 -Iš Kauno
21.00 -Žinios lietuvių k.  
21.15 -Vaidinimas. "Vaduvų kraštas". Pagal J. Tumą-Vaižgantą.21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Vokiečių kariams  
22.35 -Pramoginė ir šokių muzika. Dal. mažasis orkestras, vad. Stasys Geštautas, prof.-gų mandolinų orkestras, vad. Eduardas Satkevičius, op. sol. Pranė Radzevičiūtė ir op. sol. Zigmas Survila  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po jų - programos pabaiga  

P e n k t a d i e n i s, IV. 30 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.15 -Mankšta7.15 -Iš Kauno
7.30 -Rytinis koncertas (RP)7.30 -Rytinis koncertas (RP)
9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
9.10 -p e r t r a u k a9.10 -p e r t r a u k a
12.00 -Varpų muzika12.00 -Iš Kauno
12.02 -Iš Vilniaus12.02 -Vidudienio koncertas. Dal. Bunevičiūtė (sopr), V. Žilionis (sm.), Olga Olgina, akomp. Mandolinų orkestras, vad. Vl. Ščepanskis
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Iš Vilniaus12.45 -Vidudienio koncertas (tęs.)
13.00 -Žinios lietuvių k.13.00 -Iš Kauno
13.15 -Iš Vilniaus13.15 -Vidudienio koncertas (tęs.)
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Pramoginis koncertas (RP)14.15 -Tarpinė muzika
  14.30 -Vilniaus žinios
14.45 -Juozas Keliuotis: Vaižgantas rašytojas ir žmogus.14.45 -Iš Kauno
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS), po to - Muzika (RP)
16.00 -Iš Vilniaus16.00 -Popietinis koncertas. Dal. J. Augaitytė (sopr.), I. Sierdžukov (bosas), M. Saulius (cello), V. Rösler (sm.), St. Dzekevičius (fleita), St. Špinalskis (fort.)
16.45 -Karo ir pol. įvyk. apž.16.45 -Karo ir polit. įvyk. apžv.
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -Popietinis koncertas (tęs.)
18.00 -Laiko įvykiai18.00 -Iš Kauno
18.30 -Tarpinė muzika (pl.)  
18.45 -Žinios lietuvių k.  
19.00 -Karo temomis (RP)19.00 -Karo temomis (RP)
19.15 -Tarpinė muzika (DS)19.15 -Tarpinė muzika (DS)
19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -Muzika (RP)19.35 -Muzika (RP)
19.45 -Politinėmis temomis (RP)19.45 -Politinėmis temomis (RP)
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -Vakaro koncertas. Dal.: pad. orkestras, vad. Balys Dvarionas, op. sol. Antanina Dambrauskaitė ir op. sol. Juozas Mažeika20.15 -Iš Kauno
21.00 -Žinios lietuvių k.  
21.15 -Vakaro koncertas (tęs.)21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Sveikinimai lietuvių kariams  
22.35 -Pramoginė muzika (RP)  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po jų - programos pabaiga  

Š e š t a d i e n i s, V. 1 d.

K a u n a sV i l n i u s
5.00 -Vokiečių kariams (DS)5.00 -Vokiečių kariams (DS)
6.15 -Malda, dienos mintys. Rytinė muzika (pl.)6.15 -Iš Kauno
6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.6.45 -Karo ir polit. įv. apžv.
7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)7.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
7.15 -Rytinis koncertas (RP)7.15 -Rytinis koncertas (RP)
9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)9.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
9.10 -p e r t r a u k a9.10 -p e r t r a u k a
12.00 -Varpų muzika12.00 -Iš Kauno
12.02 -Vidudienio koncertas. Dal. Karo muziejaus pučiamųjų orkestras, vad. Emerikas Gailevičius.  
12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)12.30 -Žinios vokiečių k. (RP)
12.45 -Vidudienio koncertas (tęs.)12.45 -Iš Kauno
13.00 -Žinios lietuvių k.  
13.15 -Vidudienio koncertas (tęs.)13.15 -Pokalbiai ūkininkams
  13.30 -Iš Kauno
14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)14.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
14.15 -Pramoginis koncertas (RP)14.15 -Tarpinė muzika
  14.30 -Vilniaus žinios
14.45 -Iš Vilniaus14.45 -Literatūrinė valandėlė iš Šilerio veikalų
15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)15.00 -Kariuomenės vadovybės pranešimo diktavimas (DS)
15.30 -Mažas koncertas15.30 -Iš Kauno
16.00 -Iš Vilniaus16.00 -"Linksma savaitgalio popietė". Dal. Pramoginis orkestras, vad. Vl. Ščepanskis, Priešgaisrinės apsaugos orkestras, vad. J. Sinius ir solistai.
16.45 -Karo ir pol. įvyk. apž.16.45 -Karo ir polit. įvyk. apžv.
17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)17.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
17.15 -Iš Vilniaus17.15 -"Linksma savaitgalio popietė" (tęs.)
18.00 -Laiko įvykiai18.00 -Iš Kauno
18.30 -Tarpinė muzika (pl.)  
18.45 -Žinios lietuvių k.  
19.00 -"Žiedas mažiesiems". Nelės Mazalaitės novelė.  
19.15 -Tarpinė muzika (DS)19.15 -Tarpinė muzika (DS)
19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)19.20 -Pranešimai iš fronto (RP)
19.35 -Muzika (RP)19.35 -Muzika (RP)
19.45 -Politinėmis temomis (RP)19.45 -Politinėmis temomis (RP)
20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)20.00 -Žinios vokiečių k. (RP)
20.15 -Pramoginis koncertas (RP)20.15 -Pramoginis koncertas (RP)
21.00 -Žinios lietuvių k.21.00 -Iš Kauno
21.15 -Šokių melodijos. Dal. radiofono orkestras, vad. Stasys Geštautas21.15 -Programos pabaiga
22.00 -Žinios vokiečių k. (RP)  
22.15 -Vokiečių kariams  
22.35 -Pramoginė ir šokių muzika (mg.)  
24.00 -Žinios vokiečių k. (RP), po jų - programos pabaiga  
Šaltinis: LCVA f. R-636, ap. 1, b. 85, l. 48-54.

Paaiškinimai:
(DS) - retransliacija iš "Deutschlandsender"
(RP) - retransliacija iš "Reichsprogramm"
(mg.) - iš magnetofono
(pl.) - iš plokštelių

ATGAL Į PAGRINDINĮ TURINĮ