Lietuviškai

4 MARCA 1927 R.
W WILNIE NADANA PIERWSZA AUDYCJA RADIOWA

Wileńskie Biuro Radiotechniczne
Wiadomość w gazecie „Kurjer Wileński”, 3 marca 1927 r.

Wileńskie Biuro Radiotechniczne, Wilradjo
Reklama Wileńskiego biura radiotechnicznego w „Kalendarzu wileńskim informacyjnym” 1927 r.


RADIOFONIA WILEŃSKA DO ROKU 1939
STACJA NADAWCZA POLSKIEGO RADIA WILNO W ZWIERZYŃCU
STACJA NADAWCZA POLSKIEGO RADIA WILNO NA LIPÓWCE

RADIO NA LITWIE - STRONY HISTORYCZNE