English–Lithuanian Phrase Book / Anglų–lietuvių pasikalbėjimų knygelė

Item No.: 0438.
Genre/Theme: dictionary.
Author: N. Jansonienė.
Publication data: Vilnius: Mintis, 1969.
Pages: 181.
Language: English.
Additional info: lietuviškos frazės anglams.
Price: 2 €

Back to the complete list