LAIDOS LIETUVAI IŠ UŽSIENIO

Šis sąrašas iš esmės yra lietuviškų radijo ir TV valandėlių užsienyje sąrašo tęsinys. Čia aš renku duomenis apie laidas, kurios buvo/yra transliuojamos iš užsienio valstybių į Lietuvą. Dažniausiai jas rengė ir transliavo tų valstybių vyriausybės, tačiau buvo ir tokių, kurias rengė užsienyje buvę lietuviai (Budriko laidos iš Čikagos, VLIK-o laidos iš Madrido). Vėlgi - lentelėse yra tuščių grafų, ir aš labai prašyčiau žmones, turinčius duomenų, reikalingų toms grafoms užpildyti (arba klaidingai užpildytoms pataisyti) parašyti man, už ką būsiu labai dėkingas.

Kiekvienoje lentelės grafoje kursyvu pateikiu nuorodą į šaltinį, iš kurio paimti duomenys. Šaltinių, žinios iš kurių į šias lenteles jau pateko, sąrašą galima rasti puslapio pabaigoje.

Sigitas Žilionis


Čekija   Didž. Britanija   Filipinai   Ispanija   Italija   JAV   Latvija   Lenkija   Monakas   Rusija/SSRS   Suomija   Švedija   Vatikanas   Vokietija  

 

ČEKIJA

Laisvosios Europos radijas

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 2004.01.30 ()
Kt. žinios čia ()
 

DIDŽIOJI BRITANIJA

BBC

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris nereguliarios žinių laidos II pas. karo metais ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

FILIPINAI

Radio Veritas

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris kasdien du kartus 19-25 m. bangomis iš Manilos (LE-E 1975)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

ISPANIJA

VLIK-o laida per Tautinį Ispanijos radiją / Radio Nacional de España

Pavadinimas Lietuvių radijas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
VLIK-o radijo valandėlė per Tautinį Ispanijos radiją iš Madrido (LE 1961)
Pradžia 1955.01.02, VLIK-o vardu rūpinosi kun. K. Patalavičius (LE 1961)
Eteris kasdien 2130-2145 LL 31, 32, 41 ir 49 m. bangomis (LD 1958.02-1958.12 skeds)
pirmus 2 mėn. - 10 min., vėliau - 15 min. kasdien; nuo 1958 - su pakartojimais kitos dienos rytą. 1960-1961 - 2130 LL 25 ir 42 m., kart. 0830 LL (LE 1961)
kasdien (LE-E 1975)
Vedėjai ()
Vadovai nuo pradžios iki dabar - kun. K. Patalavičius (LE 1961)
Pabaiga ()
Kt. žinios 1955.01.02-1961.01.02 iš viso transliuotos 2180 laidos, kurių bendra trukmė - 537 val. 45 min. (LE 1961)
laidos nutrauktos 1965 ir atnaujintos 1969 per galingesnį siųstuvą (LE-E 1975)
laidos pradžios melodija; straipsnis „Lietuvių dienose” 1956.03
 

ITALIJA

Romos radijas / RAI / Radiotelevisione Italiana

Pavadinimas Romos Radijas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1952.05.04 Romos radijo vadovybės iniciatyva (LE 1961); 1952.05.06 (RAI tinklapis 2004.04.12)
Eteris kasd. 2050-2110 CET 41,15 ir 50,34 m. bangomis (LD 1958.02-1958.12 skeds)
pradžioje - po 15 min. apie vidurdienį; nuo 1953.10.01 - kas vakarą po 20 min.; 1961 - 2050-2110 CET 41,15 ir 50,34 m. (LE 1961)
kasdien po 20 min. 41,24 ir 49,38 m. (LE-E 1975)
Vedėjai Dr. J. Gailius (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Vadovai nuo pradžios - Dr. J. Gailius, pavaduojant O. Stašinskaitei. 1959.08.15 Stašinskaitei išvykus į JAV, vad. pavaduotojo pareigas perėmė St. Lozoraitis, Jr. (LE 1961)
Pabaiga 2007.09.30 ()
Kt. žinios Nuo įsteigimo iki 1961.01 bendra laidų trukmė - 1015 val. (LE 1961)
Šaukinys ir laidos pradžia (2007)
 

JAV

Amerikos balsas

Pavadinimas Amerikos balsas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1951.02.16 iš New York, NY; pradėjo plk. K. Grinius ir inž. P. J. Labanauskas (LE 1961)
Eteris kasdien 1930-2000 LL 11,13,16,19,31 m., kartojama 0000 LL 25 ir 31 m., 0715 LL 25 ir 31 m., 1500 LL 11,13,16,19 m. (LD 1958.02-1958.12 skeds)
pradžioje - 15 min.; nuo 1951.06.03 - 2 laidos po 15 min.; 1961 transliacijos iš Vašingtono vyko 1930 LL 11,13,19,25,31,41 ir 49 m. ir kart.: pirmą kartą - 251 m. ir antrą kartą - trump. bangomis (LE 1961)
Vedėjai Personalas Vašingtone: ved. ir vyr. red. K. R. Jurgėla, pavaduotojai red. J. B. Laučka ir red. P. J. Labanauskas, A. Vaičiulaitis, L. Dambriūnas, J. Vitėnas, A. Petrutis, J. Blekaitis, B. Darlys-Drangelienė (sekr.). Nuo 1951 P. J. Labanauskas veda liet. gyvenimo kroniką. Nuo 1954 meno dalykus ir kt. skaito H. Kačinskas. (LE 1961)
Vadovai laikinai vadovavo J. B. Laučka, nuo 1951.08.02 tas pareigas perėmė dr. K. R. Jurgėla (LE 1961)
Pabaiga 2004.02.28 ()
Kt. žinios nuotraukos

WEWN Catholic Radio Service

Pavadinimas ()
Pradžia apie 1992-1993 (SŽ 2001.07)
Eteris 0400-0500 UTC per WEWN 9370 kHz 500 kW Vandiver, AL (RVI 1993.07.10)
1993-1994: 1400-1500 UTC per WEWN 9510 kHz 500 kW Vandiver, AL (WRTH 1994,1995)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga apie 1994-1995 (SŽ 2001.07)
Kt. žinios Studija - Birmingham, AL (SŽ 2001.07)
 

LATVIJA

SSRS radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1941.06 (JMil 1975)
Eteris ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Darbuotojai trys Lietuvos radijo (sovietinio) darbuotojai (JMil 1975)
Pabaiga 1941.06 ar 1941.07 (JMil 1975)
Kt. žinios ()

Vokietijos Reicho radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1944.07.25, Reicho radijo potvarkiu (LE 1961)
Eteris pradžioje iš Rygos; sovietams artėjant prie Rygos liet. bendradarbiai perkelti į Liepoją. Čia stotis silpna, signalas siekė tik vakarų Žemaitiją. (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Darbuotojai Kauno radiofono tarnautojų grupė ir liet. karo korespondentų būrys (LE 1961)
Pabaiga 1944.11.07, Liepojos stotį perėmus vokiečių karinei vadovybei (LE 1961)
Kt. žinios Liepojoje suorganizuotos valandėlės "Tėvynės garsai" ir kariams bei duodami jūrų laivyne tarnavusio solisto Joneliūkščio-Jonio koncertai. Nutraukus transliacijas iš Liepojos, radiofono personalas evakuotas į Dancigą. (LE 1961)
 

LENKIJA

Lenkijos Radijas / Radio Polonia

Pavadinimas ()
Pradžia 1991.07.01 (www.radio.com.pl/polonia)
Eteris kasdien ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 2002.12.31 (Lenkijos Radijo 2002.12.12 laida)
Kt. žinios čia ()

Polskie Radio Wilno (Vilniaus radijas)

Pavadinimas „Chwilka litewska” ir kt. ()
Pradžia 1927 ()
Eteris 1929-1931 beveik kasdien per Vilniaus radijo stotį (Kurjer Wileński 1929-1931)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

MONAKAS

Trans World Radio

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Darbuotojai ()
Pabaiga 2006.10.28 ()
Kt. žinios Šaukinys (~1985)
 

RUSIJA/SSRS

Leningrado radijas

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris 1937.04.08,12 2230-2330 (VSD SD 1937.04.09)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios žr. čia

Visasąjunginis radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1941.07.15 iš Maskvos (JMil 1975)
Eteris pradžioje - viena laida; 1942 pradžioje - kasdien dvi rytinės, dieninė, vakarinė ir naktinė laidos, kurių apimtis buvo dvi valandos. 1944 pavasarį - 8 laidos per parą daugiau nei 4 val. bendros trukmės (JMil 1975)
Vedėjai ()
Vadovai pradžioje - Antanas Venclova; nuo 1944.07 - V. Reimeris; iki V. Reimerio - J. Baltušis (JMil 1975)
Darbuotojai Lietuvos radijo (sovietinio) darbuotojai. Taip pat bendradarbiavo Salomėja Neris, Liudas Gira, Kostas Korsakas, Eduardas Mieželaitis, Justas Paleckis, Jonas Šimkus, Vladas Mozuriūnas, Vacys Reimeris, J. Baltušis; apybraižas ir pranešimus iš fronto siuntė Jonas Marcinkevičius. Nuo 1944.04.pabaigos diktorius - Jonas Miliušis. (JMil 1975)
Pabaiga 1944.09.pradžioje (JMil 1975)
Kt. žinios žr. čia

Visasąjunginis radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1990.04.08 ()
Eteris pradžioje - VII 16.00-17.00 LL, nuo 1990.05 - kasdien 16.00-16.30 LL, nuo 1990.06 - 20.30 LL per stotis: 1143 kHz Skaisgiriai (rus. Bolšakovo), Visasąjunginio radijo "Majako" programos vid. bangų siųstuvai Lietuvoje, laidinio radijo tinklas ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Darbuotojai ()
Pabaiga tikriausiai 1991 (SŽ 2001.07)
Kt. žinios žr. čia
 

SUOMIJA

Radio86

Pavadinimas Radio86 ()
Pradžia 2009.04 (RNW blog 2009.04.18)
Eteris Kasdien 0800-0900 Liet.laiku per Porio stotį 963 kHz (RNW blog 2009.04.18-19)
Vedėjai ()
Vadovai Jussi-Pekka Koskiranta (vyr. red.) (radio86.com 2012.01.23)
Pabaiga nėra, laidos dar vyksta (SŽ 2011.11)
Kt. žinios „Radio86” - taip vadinasi radijo programa, kurią rengia Kinijos kapitalo bendrovė „FutuVision Media Ltd.”, įsikūrusi Tamperės mieste Suomijoje. Joje atspindimas oficialus Kinijos valdžios požiūris. ()
 

ŠVEDIJA

Švedijos radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1991.01.28 (Antennen 1991.02.08 p.3)
Eteris trumposiomis ir viduriniosiomis bangomis (SŽ 2001.09)
2025-2030 Šved. laiku (Antennen 1991.02.08 p.3)
2125-2130 Liet.laiku (LRT monitoringas 1991.03.25)
2225-2230 Liet.laiku (LRT monitoringas 1991.06.04)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Lietuviškos žinių laidelės buvo transliuojamos 1991 m. pusvalandinių laidų rusų kalba pabaigoje (SŽ 2012.04)

IBRA Radio

Pavadinimas aštuntajame XX a. dešimtmetyje - "Švelnaus vėjo balsas", vėliau - "Stepono pamokslas" (SŽ 2001.07)
Pradžia ()
Eteris 1989: II 1900-1930 UTC 11700 kHz per Radio Trans Europe (Sines, Portugalija) (WRTH 1990)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

VATIKANAS

Vatikano radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1940.11.27, organizavo vysk. Pr. Būčys, talkininkavo kun. J. Vaitkevičius ir kun. J. Sakevičius (LE 1961)
Eteris transliuojama nauju laiku - VII 1030-1100 LL ir kasdien 2015-2030 LL 19, 25, 31 ir 196 m. bangomis (LD 1958.04-1958.12 skeds)
nuo 1946.06.08 iki 1948.01 - kartą per 2 sav., vėliau - kartą per sav., nuo 1948.04 - 2 kartus per sav., nuo 1949 - 4 kartus per sav., nuo 1958 - kas vakarą po 15 min. ir VII rytais po 0,5 val.; be to - specialios 0,5 val. laidos Vasario 16-osios ir šv. Kazimiero proga. 1961 laidos transliuotos 8 kartus per sav. 2015 LL 19,25,31 ir 196 m. ir VII 1030 LL 19, 25 ir 31 m.(LE 1961)
pradžioje - kas antrą VI; nuo 1949 - 4 kartus per sav.; nuo 1950 - 8 kartus per sav. 25, 31 ir 41 m. bangomis (LE-E 1975)
Vedėjai 1946-1950 laidas pasikeisdami ruošė Romoje gyvenę kunigai V. Balčiūnas, prel. L. Tulaba, J. Bičiūnas, P. Jatulis, Br. Liubinas ir kt. (LE 1961)
Vadovai 1940-1941 vysk. Pr. Būčys. Nuo 1950 programos vadovas kun. V. Kaziūnas (LE 1961)
Pabaiga nėra, laidos dar vyksta (SŽ 2008.04)
Kt. žinios Pertrauka nuo 1941 (sovietams pasitraukus iš Lietuvos) iki 1946.06.07 (LE 1961)
 

VOKIETIJA

Vokietijos Reicho radijas

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Tuo metu, kai liet. laidos vyko ir iš Liepojos - rytais ir vakarais 48,49,346 ir 1339 m. bangomis. 1944.12 liet. laidos pradėtos organizuoti Stolpe 1875 m. banga. 1945.01.18 veikla Stolpe sustabdyta. 1945.02.18 iki pabaigos - iš Rostocko 1339 m. banga. (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 1945.04.16 transliacijos nutrauktos (LE 1961)
Kt. žinios Nutraukus transliacijas, personalas perkeltas į Flensburgą, iš kur vėliau išsiskirstė (LE 1961)

Amerikos balso Miuncheno skyrius

Pavadinimas ()
Pradžia 1952.05.15, iš "Amerikos balso" pasiuntus red. J. B. Laučką ir K. Grinių (LE 1961)
Eteris kasdien 2100-2130 LL 16, 19, 31 ir 251 m. bei 2100-2130 LL [sic!] 16, 19 ir 25 m., ir kartojama 0045 LL ?? m., 0645 LL 19, 25 ir 31 m., ir 1530 LL 19, 25 ir 31 m. bangomis (LD 1958.02-1958.04 skeds)
pradžioje - kasd. po 15 min.; nuo 1955.01.30 - kasd. 0,5 val.; transliuota 13,16,19,25,31 ir 251 m. bangomis (LE 1961)
Vedėjai Be J. B. Laučkos ir dr. P. Padalio yra dirbę plk. K. Grinius, dr. V. A. Dambrava, J. Stonys ir kt. (LE 1961)
Vadovai Yra buvę J. B. Laučka, nuo 1954.07 - dr. P. Padalis (LE 1961)
Pabaiga 1958.08.31, biudžeto taupumo sumetimais nutraukus visas VOA transliacijas iš Miuncheno (LE 1961)
Kt. žinios Likvidavus liet. padalinį, paliktas personalas rengti reportažams iš Europos. Lietuvių tarnybai korespondentu buvo paliktas St. Žymantas, nuo 1959 - dr. J. Sakalauskas. (LE 1961)

Laisvės radijas / Laisvosios Europos radijas

Pavadinimas ()
Pradžia 1975 (LE-E 1975)
Eteris kasdien 0,5 val. trukmės laidos (LE-E 1975)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()Šaltiniai:
  • Antennen - Švedijos radijo ir TV leidinys personalui
  • JMil - Jonas Miliušis. Tūkstantis Lietuvos radijo dienų. Maskva, 1975
  • LD - Lietuvių dienos, Los Angeles, CA
  • LE - Lietuvių enciklopedija, Boston, MA
  • LE-E - Encyclopaedia Lituanica, Boston, MA
  • RNW - Radio Nederland Wereldomroep, Nyderlandai
  • RVI - Radio Vlaanderen Internationaal, Belgija
  • SŽ - Sigitas Žilionis, Vilnius
  • VSD SD - Valstybės saugumo departamento Spaudos dienynas
  • WRTH - World Radio TV Handbook
Savaitės dienos (grafoje „Eteris”): I...VII - pirmadienis...sekmadienis
Laikas (valandos) nurodytos 24 val. formate (nuo 0000 iki 2400).
Laiko juostos: LL = Lietuvos laikas, CET = Vidurio Europos laikas, UTC = Pasaulinis (Grinvičo) laikas

Pask. papild.: 2007.11.08