logoaudio:
ATPAŽINIMO SIGNALAS
LENKIJOS RADIJAS LIETUVIŲ KALBA
Adresai:
Polskie Radio
Program V „Radio Polonia”
Redakcja Litewska
Skr. poczt. 46
PL-00-977 Warszawa
Lenkija
Polskie Radio
Program V „Radio Polonia”
Redakcja Litewska
Al. Niepodległości 77/85
PL-00-977 Warszawa
Lenkija
Tel.: +48-22-645-9283
Faksas: +48-22-645-5917
E-paštas: litewska@radio.com.pl
URL: www.radio.com.pl/polonia/litewska_lt.asp


Laidos lietuvių kalba buvo transliuojamos iki 2002.12.31. Tvarkaraštis buvo toks:
 
Savaitės dienosLietuvos laikuDažniai
II, IV, VI16.00 - 16.25 trump. bangomis 6095 kHz (49,2 m)
kasdien18.00 - 18.29 per palydovą Hot Bird (13°r.ilg.) 11,474 GHz / 7,38 MHz / hor.
kasdien23.30 - 23.59 per palydovą Hot Bird (13°r.ilg.) 11,474 GHz / 7,38 MHz / hor.;
„Znad Wilii” (Vilnius) programoje 103,8 MHz

Paskutiniosios laidos įrašo būdavo galima pasiklausyti pageidaujamu laiku iš World Radio Network serverių, esančių: WRN Lenkijos radijo puslapyje (www.wrn.org/ondemand/poland.html) buvo nuoroda į įrašo failą, kurį galima atsisiųsti į savo kompiuterį ir po to klausytis atsijungus nuo interneto. Šiame puslapyje taip pat būdavo nuorodos į aukščiau išvardintus serverius. Įrašo formatas - Real Audio.

Laidos lietuvių kalba bus transliuojamos tik iki 2002 m. pabaigos. Lenkijos radijo vadovybė nutarė 2003 m. šių laidų nebetransliuoti.

Kasdieninės temos: Pagrindinės teminės laidos:Transmitter photo Lenkijos radijo Lietuviškų laidų redakcija įsteigta 1991 metų pavasarį, oficialiai savo laidas transliavo nuo 1991 metų liepos 1 dienos.

Trumposiomis bangomis Lenkijos radijo laidos Lietuvai buvo transliuojamos iš Lenkijos Telekomo transliacinės trumpųjų bangų stoties Leščynkoje (20°53' r.ilg., 52°02' š.pl.), esančios 24 km į pietų pietvakarius nuo Varšuvos centro.

Nuotraukoje matome vieną iš 100 kW galios siųstuvų, transliavusių šias laidas.
PAPILDOMI DUOMENYS: Žurnalas „Aušra” apie lietuviškas Lenkijos radijo V programos laidas
Internetinė Lenkijos radijo V programos („Radio Polonia”) svetainė lenkų k.
Internetinė Lenkijos radijo svetainė lenkų k.