logo

BALSTOGĖS TV LIETUVIŲ KALBA
TV Białystok
Program "Sami o sobie"
ul. Włókiennicza 16A
PL-15-464 Białystok
Lenkija

Tel.: +48-85-743 5656

Faksas: +48-85-743 5151

E-paštas: sos@bia.tvp.pl

Laidų vedėja: Birutė Burdinaitė


Laidos lietuvių kalba transliuojamos tris kartus per mėnesį Balstogės TV laidoje „Sami o sobie” šiuo tvarkaraščiu:

savaitės dienos Lietuvos laiku
(žiemą ir vasarą)
Vidurio Europos
(Lenkijos) laiku
Laida
pirmą, antrą ir trečią mėnesio pirmadienį 18.50-19.00 17.50-18.00 „Lietuvių panorama”

Stotys:
 
Balstogės TV programa matoma Palenkės vaivadijoje ir aplinkinėse apskrityse decimetrinių bangų (UHF) ruože Lenkijos TV trečiojoje (regioninėje) programoje.

„Sami o sobie” („Patys apie save”) yra tautinėms mažumoms skirta Balstogės televizijos laida, transliuojama lenkų, lietuvių, gudų, ukrainiečių ir rusų kalbomis. Deja, TV programų tvarkaraščiuose neskelbiama, kokia šios laidos dalis yra lietuviška ir kokiomis konkrečiai dienomis ir valandomis vyksta transliacijos lietuviškai.

Čia įsikūręs Lenkijos TV Balstogės skyrius
(nuotrauka iš internetinės Balstogės TV svetainės)
 Kitos nuorodos: