„VISASĄJUNGINIS RADIJAS”

„Visasąjunginis radijas” (SSRS) transliavo laidas lietuvių kalba Antrojo pasaulinio karo metais (1941.07.15-1944.09). Redakcija buvo sudaryta daugiausiai iš žmonių, pirmuoju sovietmečiu (1940-1941) dirbusių Vilniaus ir Kauno radiofonuose. Lietuviškos laidos iš pradžių buvo buvo transliuojamos kartą per dieną, vėliau laidų apimtis didėjo, nuo 1942.06.29 jos vyko 4 kartus per dieną - 6.40, 9.20, 13.30 ir 20.30 val. Liet. laiku, o 1944 pavasarį jau buvo transliuojamos 8 laidos per dieną, kurių bendra trukmė - daugiau nei 4 val. Buvo transliuojama trumposiomis bangomis. Redakcijai vadovavo Antanas Venclova, Juozas Baltušis, Jonas Šimkus, Vacys Reimeris.

Antrąkart Maskvos radijas prabilo lietuviškai 1990.04.08. Laidos vyko sekmadieniais 16.00-17.00 val. Liet. laiku, nuo 1990 gegužės - kasdien 16.00-16.30 val., nuo birželio - 20.30 val. Jos buvo įterpiamos į Lietuvoje retransliuojamą antrąją „Visasąjunginio radijo” programą („Majak”) viduriniosiomis bangomis ir laidinio radijo tinklais (bet ne UTB), o taip pat per Karaliaučiaus srityje esančią Skaisgirių (rus. Bolšakovo) stotį 1143 kHz dažniu.

________

J. Miliušis. Tūkstantis Lietuvos radijo dienų (straipsnis apie Visasąjunginio radijo lietuviškąją redakciją II pasaulinio karo metais, iš knygos „Radio v dni vojny”, Maskva, 1975).

Straipsnis knygoje „Lietuvių literatūros istorija”. Vilnius, 1968.

„Majako” radijo laidos lietuvių k. pradžia. 1991.