TĖVYNĖS GARSAI


Vadovas: Alfonsas Dzikas
43 Mildred Rd.
West Hartford, CT 06107
Tel.: +1-860-521-6028


LAIDŲ TVARKARAŠTIS

savaitės dienos EST/EDT (Hartfordo) laiku Lietuvos laiku stotis dažnis
sekmadieniais 17.00-18.00 ( 5-6 PM ) pirmad. 00.00-01.00 WWUH 91,3 MHz (FM)
Internetu: http://wwuh.org/wwuh.asx Windows Media Audio 9.1 (48 kbps) / http://wwuh2.hartford.edu:8080/ramgen/encoder/wwuh2.rm RealPlayer 10 (96 kbps)

TRANSLIUOTOJAS

Radijo stotis WWUH.
Adresas: University of Hartford, 200 Bloomfield Ave., West Hartford, CT 06117, JAV.
Tel.: +1-860-768-4703 (admin.), +1-860-768-4701 (studija). Fax: +1-860-768-5701.
E-paštas: wwuh@hartford.edu
Urlis: wwuh.org

TRUMPA ISTORIJA

„Tėvynės garsų” radijo valandėlė atsirado 1957 m. kovo mėnesį Albinos ir Juozo Belezarų ir Broniaus Vedeikio pastangomis bei vietinių lietuvių finansinės paramos dėka. Pirmasis jos vadovas ir pranešėjas buvo Vladas Plečkaitis. 1958 liepą, išvykdamas iš Hartfordo į Clevelandą, jis pedavė vadovavimą Jurgiui Petkaičiui. Pastarasis pasikvietė į talką Algimantą Dragūnevičių, kuris 1961 m. tapo valandėlės vadovu. 1963 m. A. Dragūnevičius pakvietė pranešėju dirbti Alfonsą Dziką. 1988 m., blogėjant A. Dragūnevičiaus sveikatai, A. Dzikas perėmė vadovavimą valandėlei.

„Tėvynės garsų” pranešėjais yra dirbę Vladas Plečkaitis, Jurgis Petkaitis, Leonas Adamkevičius-Lėtas, Tomas Nenortas, Juozas Benešiūnas, Zita Dapkienė, Algimantas Dragūnevičius, Nijolė Rūkaitė, Evaldas Malinauskas, Lionė Simonaitienė.

Šiuo metu valandėlę kuria Alfonsas Dzikas (vadovas, nuo 1963), Lionginas Kapeckas (nuo 1966), Saulius Dzikas (nuo 1988), Dalia Dzikienė (nuo 1995), Birutė Bernotienė (nuo 1996), Asta Nenortienė (nuo 1998), Raminta Nenortienė (nuo 2001) ir Sigita Lančinskienė (nuo 2006). Valandėlės administratoriais dirba Lionė ir Algis Simonaičiai.

Iš pradžių „Tėvynės garsų” valandėlę transliavo Hartfordo radijo stotis WPOP, nuo 1964 m. - Merideno stotis WBMI, kuri vėliau persikėlė į Hartfordą ir pakeitė pavadinimą į WKSS. Nuo 1972 m. valandėlė buvo girdima per Newingtono radijo stotį WRYM, o nuo 1990 m. pavasario - per Hartfordo universiteto stotį WWUH, kuri ją transliuoja iki šiol.

„Tėvynės garsai” yra įregistruota Konektikuto valstijoje kaip ne pelno organizacija.

2003 m. lapkritį Alfonsas Dzikas gavo JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Tarybos geriausio lietuviškos radijo programos darbuotojo apdovanojimą.

pagal Leono Narbučio medžiagą