AMERIKOS BALSAS

Nuotrauka iš žurnalo „Lietuvių dienos”, Los Angeles, 1951 m. Nr. 4

„Amerikos balso” lietuvių tarnybos viršininkas dr. Konstantinas Jurgėla kalbasi su prof. Mykolu Biržiška.
Dr. Konstantinas Jurgėla, head of the Lithuanian Department of the Voice of America, interviews Prof. Mykolas Biržiška.
Nuotrauka iš žurnalo „Lietuvių dienos”, Los Angeles, 1952 m. Nr. 1

Nuotrauka iš žurnalo „Lietuvių dienos”, Los Angeles, 1954 m. Nr. 12