WCEV PROGRAMOS
PRADŽIOS SKELBIMAS
RADIJO STOTIS WCEV LIETUVIŲ KALBA
5356 W Belmont Ave.
Chicago, IL 60641
JAV

Tel.: +1-708-758-8600

Stoties direktorius (General Manager): Joseph Migala


Laidos lietuvių kalba transliuojamos viduriniosiomis bangomis (AM) 1450 kHz dažniu šiuo tvarkaraščiu:

savaitės dienos CST/CDT (Čikagos) laiku laida
nuo pirmadienio iki penktadienio 20.00-20.45 ( 8:00-8:45 PM ) Margutis-2


Stoties galia - 1000 W.
Stoties vieta (Federalinės ryšių komisijos duomenimis) -
Cicero (Čikagos priemiestis), Ilinojaus valstijoje, JAV,
geografinės koordinatės - 41°49'57" š. pl., 87°42'20" v. ilg.