BALTIC MELODIES

JAV Kongreso Atstovų Rūmų narys T. Machrowicz kalba į Detroito, MI, lietuvius radijo valandėlės metu. Šalia sėdi Detroito Lietuvių Balso Radijo klubo pirmininkė ir kartu Baltic Melodies programos direktorė Helen Rauby.
T. Machrowicz, Member of the House of Representatives, addresses Detroit, MI, Lithuanians on the Baltic Melodies program, along with Mrs. Helen Rauby, Director of the program.
Nuotrauka iš žurnalo „Lietuvių dienos”, Los Angeles, 1953 m. Nr. 1