RADIJO STOTIS WKDM LIETUVIŲ KALBA   (nebetransliuoja)
Laisvės žiburys
217-25  54th Ave.
Bayside, NY 11364
JAV

Tel.: +1-718-229-9134 arba +1-718-428-4552
Fax: +1-718-423-3979

Direktorius: Romas Kezys

Laidos lietuvių kalba transliuojamos vidurinėmis bangomis (AM) 1380 kHz dažniu šiuo tvarkaraščiu:

savaitės dienos EST/EDT (Niujorko) laiku laida
sekmadieniais 09.00-09.30 ( 9-9.30 AM ) „Laisvės žiburys”
Stoties galia - 5000 W.
Stoties vieta (Federalinės ryšių komisijos duomenimis) -
New York (Niujorkas), Niujorko valstijoje, JAV,
geografinės koordinatės - 40°49'13" š. pl., 74°04'09" v. ilg.