LIETUVIŠKOS RADIJO IR TV VALANDĖLĖS UŽSIENYJE

Šį sąrašą pradėjau sudarinėti siekdamas surinkti bent jau pagrindinius duomenis apie užsienyje veikusias ir veikiančias lietuviškas radijo ir televizijos valandėles, ypač istorinius duomenis, kurių šiandien jau reikia gerai paieškoti archyvuose, senuose leidiniuose ar įrašuose, senų žmonių prisiminimuose. Kaip matosi iš šio sąrašo, lietuviai - net ir būdami toli nuo Tėvynės - yra gana veiklūs radijo ir televizijos žmonės. Sąraše yra kelios dešimtys lietuviškų radijo valandėlių. Tačiau, deja, daugumos lentelių grafos dar tuščios. Todėl prašyčiau kiekvieną, galinti papildyti, patikslinti ar pataisyti mano turimus duomenis, parašyti man ir prisidėti prie žinių apie lietuvišką radiją ir televiziją užsienyje rinkimo ir išsaugojimo. Ačiū!

Žurnalo „Lietuvių dienos” 1950 m. rugsėjo mėnesio numeryje rašoma: „Ir anksčiau Clevelandas yra keletą kartų turėjęs lietuviškas radijo valandas, bet jos niekada ilgiau kaip pusmetį neišsilaikydavo”. Jei tai tiesa, tai šiame sąraše yra didelis Clevelande veikusių lietuviškų radijo valandėlių trūkumas. Labai prašau atsiliepti ką nors žinančius, net ir menkiausių faktų (o gal net ir paskalų).

Kiekvienoje lentelės grafoje kursyvu pateikiu nuorodą į šaltinį, iš kurio paimti duomenys. Šaltinių, žinios iš kurių į šias lenteles jau pateko, sąrašą galima rasti puslapio pabaigoje.

Šio sąrašo tęsinys - Laidų Lietuvai iš užsienio sąrašas.

Sigitas Žilionis


Arkansas   California   Connecticut   Illinois & Indiana   Maryland   Massachusetts   Michigan   New York   Ohio   Pennsylvania   KANADA   LENKIJA   AUSTRIJA   BRAZILIJA   ARGENTINA   URUGVAJUS

 

ARKANSAS

Ingaunio

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Hot Springs, AR (PP 2001.02)
Vedėjai Ingaunis (PP 2001.02)
Vadovai ()
Kt. žinios ()

???

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Hot Springs, AR (PP 2001.02)
Vedėjai mrs (PP 2001.02)
Vadovai ()
Kt. žinios ()
 

CALIFORNIA

Lithuanian Melody Hour / Lietuviškų melodijų valanda

Pavadinimas Lithuanian Melody Hour (LD 1953.02 p.16; LD 1958.02-1958.12 skeds)
Lietuviškų melodijų valanda (LE 1961)
Pradžia 1952 (LE 1961)
Eteris trukmė - 0,5 val. (LD 1953.02 p.16)
VI 1230-1300 per KALI 1430 AM (LD 1958.02 skeds; PLŽ 1958)
VI 0845-0915 per KBLA 1590 AM (LD 1958.03-1958.12 skeds)
Vedėjai pradėjo vesti Jonas Uždavinys (Dr 1952.06.04)
pradėjo vesti Br. Dūda (LD 1953.02 p.16)
Bronius Dūda (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
B. Gediminas (LE 1961)
Vadovai prgr. dir. B. Gediminas (LD 1953.02 p.16)
Dir. - Bruno Gediminas, reikalų vedėjas - George Rudelis (LD 1958.02-1958.12 skeds) (PLŽ 1958)
Reikalų vedėjas - Jurgis Rudelis (LE 1961)
Pabaiga dar ne (2005)
Kt. žinios vienintelė JAV vakarų pakrantėje (LE 1961); dar čia

Kalifornijos Lietuvių Radijas / Los Angeles Lietuvių Radijas

Pavadinimas Kalifornijos Lietuvių Radijas / Lithuanian Melodies (LD 1988.09)
Los Angeles Lietuvių Radijas (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Pradžia ()
Eteris VI 1230-1300 per KTYM 1460 AM (LD 1988.09)
VI 1230- per KTYM 1460 AM (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vedėjai Genė Plukienė (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vadovai Vladas Gilys (pirm.), Henrikas Bajalis (programų koordinatorius) (LD 1988.09)
Kur kreiptis 207 N. Windsor Blvd., Los Angeles, CA 90004, tel. (213) 467-6467 (LD 1988.09)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Lietuvių Radijo Klubas

Pavadinimas Lietuvių Radijo Klubas (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Pradžia ()
Eteris ()
Vedėjai Vytautas Šeštokas (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

CONNECTICUT

Lietuvių radijo partija / Lithuanian Radio Party

Pavadinimas Lithuanian Radio Party (PLŽ 1958)
Nauja Lietuvių Radijo programa* (LD 1958.06-1958.12 skeds)
Lietuvių radijo partija (LE 1961)
Pradžia ()
Eteris V 1915-2000 per WWCO 1240 AM Waterbury, CT (PLŽ 1958; LD 1958.06-1958.10 skeds)
VI 1840-1930 per WATR 1320 AM Waterbury, CT (LD 1958.11-1958.12 skeds)
VI vakarais po 1 val. Waterbury, CT (LE 1961)
Vedėjai John D. Adams (PLŽ 1958)
John D. Adams-Adomaitis (LD 1958.06-1958.12 skeds)
John D. Adams (Adomaitis) (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 * o gal tai buvo ne pavadinimas?

Lithuanian Memories

Pavadinimas Lithuanian Memories (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
Lietuvos prisiminimai (AmL 2006.07.08 #27/323)
Pradžia 1936 (javlb.org 2005.05.20)
Eteris VI 1830-1930 per WWCO 1240 AM Waterbury, CT (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
veikė anksčiau, VI po 1 val. (LE 1961)
VII 0700-0830 per WXCT 990 AM (javlb.org 2005.05.20)
VII 0700-0830 (AmL 2006.07.08 #27/323)
Vedėjai Mrs. Antoinette Colney, 148 Grand St. (PLŽ 1958)
Vedė M. J. Colney, pavaduotojai - Ant. Paliulis, M. Kleinaitis (LE 1961)
Vadovai Dir. - Mrs. M. J. Colney, asistentai - Anthony Paliulis, Martin Kleinaitis (PLŽ 1958)
Dir. - Mrs. M. J. Colney (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Antanas Paliulis (javlb.org 2005.05.20; AmL 2006.07.08 #27/323)
Pabaiga tarp 2005 ir 2007 (javlb.org 2007.09.17 jau nebeminima)
Kt. žinios ()

Tėvynės garsai

Pavadinimas Tėvynės garsai (LD 1958.03-1958.12 skeds; LE 1961)
Pradžia ()
Eteris VII 1200-1300 per WPOP 1410 AM Hartford, CT (LD 1958.03-1958.12 skeds)
VII po 1 val. (LE 1961)
VII 1700-1800 per WWUH 91.3 FM (AmL 2003.11.22; javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vedėjai Vl. Plečkaitis (LD 1958.03-1958.12 skeds)
J. Petkaitis, kult. dalies - A. Dragūnevičius (LE 1961)
iki A. Dziko - Algimantas Dragūnevičius (AmL 2003.11.22)
Alfonsas Dzikas (AmL 2003.11.22; javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vadovai Alfonsas Dzikas (AmL 2003.11.22)
Pabaiga ()
Kt. žinios Laidos apibūdinimas: Connecticut valstybės kultūrinė valandėlė (LD 1958.03-1958.12 skeds)
 

ILLINOIS & INDIANA

Margutis   Studija R   Amerikos lietuvių radijas   Amerikos lietuvių TV   Budriko   Sophie Barcus   Šaltimiero   Lietuvos aidai   Lietuviai televizijoje   Draugas   Manion Radio Forum   Naujienos   Peoples Furniture   Progress Furniture   Vilnis   Kubilienės   Savas Radijas   Trijų Bangų Radijas   Vairas   Rytmečio Ekspresas   Vakarinės Naujienos  

Margutis 2

Pavadinimas Margutis (PLŽ 1958, LE 1961)
Margutis 2 (Dr 1995.09.23,30; SŽ 2001.02)
Pradžia Įsteigė 1932.04.11 A. Vanagaitis (LE 1961)
Eteris kasdien 2200 ir VII 1430 per WHFC-WKBI 1420 AM (Mar 1932.05-07)
kasdien 2200-2245 per WKBI 1420 AM Chicago, IL (nuo 1932.04.11);
VI 1500 per [šauk. nenur.] 1310 AM Joliet, IL;
VII 1430-1500 per WHFC 1420 AM Cicero, IL;
t.p. "dabar pradėjo" VII 1500 per WJJD 1130 AM (Mar 1932.11.10)
kasdien 2200 per WHFC, dar per WJJD ir kt. (Mar 1932.12.10)
kasdien 2200-2245 per [nenur.]; VII 1445-1600 per WJJD ir WHFC (Mar 1933.02.10)
kasdien 2200-2245 per WHFC ir WKBI; per WJJD nebe (buvo transliuota pusę metų) (Mar 1933.05.25)
per WJJD 1130 AM vėl transliuos nuo spalio (Mar 1933.08.25)
kasdien 2145 ir VII 1215 per WHFC-WKBI 1420 AM; VII 1500 per WJJD 1130 AM (Mar 1933.11-12)
1947: VII 1400 (EST? CST?), I-VI kitu laiku, "klausydavome White River, ON" (PP 2001.02)
kasdien 2100-2145 per WHFC 1450 AM Chicago, IL;
IV 1900-2000 per WHFC 1450 AM Chicago, IL;
VII 1300-1415 per WHFC 1450 AM Chicago, IL (PLŽ 1958)
kasdien 45 min. ir VII 1 val. (LE 1961)
I-V 2105- per WCEV 1450 AM Chicago (Dr 1995.09.23,30)
I-V 2000-2045 per WCEV 1450 AM Chicago (SŽ 2001.02)
Vedėjai L. Vanagaitienė (PLŽ 1958)
Lilija Vanagaitienė (ilgametė vedėja), dr. B. Dirmeikis (žinių red., iki mirties 1961.03.13) (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga dar ne (SŽ 2001.02)
Kt. žinios keletas nuotraukų; programos pradžios skelbimas (2001.02.12)

Studija R

Pavadinimas Studija R (SŽ 2005.03)
Pradžia 1996 (JAVL "Lapas R.M." 1998)
Eteris I-V 1600-1700 per WNWI 1080 AM Chicago (SŽ 2005.03)
Vedėjai ()
Vadovai Raimundas Marius Lapas (www.laikas.com 2005.05)
Pabaiga dar ne (SŽ 2005.03)
Kt. žinios čia

Amerikos lietuvių radijas

Pavadinimas Amerikos lietuvių radijas (LD 1988.09 skeds; Dr 2001.02.09)
Pradžia ()
Eteris VII 0700-0800 per WCEV 1450 AM (LD 1988.09 skeds; Dr 2001.02.09; SŽ 2001.02)
Vedėjai Anatolijus Šlutas, Frances Šlutienė (LD 1988.09 skeds)
Vadovai Anatolijus ir Sigita Šlutai (Dr 2001.02.09)
Kur kreiptis 2646 W. 71st St., Chicago, IL 60629, tel. (312) 778-2100 (LD 1988.09)
Pabaiga 2006.01 (A. Šlutas mirė 2006.01.27)
Kt. žinios Tel.: 773-847-4903; Adr.: 4459 S. Francisco, Chicago, IL 60632 (Dr 2001.02.09)

Amerikos lietuvių televizija (TV)

Pavadinimas Amerikos lietuvių televizija / ALTV (SŽ 2001.02)
Pradžia 1996 (SŽ 1996.04)
Eteris IV 1900-2000 ir VII 1900-2000 per WFBT (2004.07)
Vedėjai ()
Vadovai Arvydas Reneckis - nuo pat pradžios (2004.07)
Pabaiga dar ne (2004.07)
Kt. žinios čia

Budriko

Pavadinimas J. F. Budriko Radio Valanda (Mar 1930.03)
Pradžia ~1930 (PP 2001.02)
Eteris VII 1300-1400 per WCFL 970 AM
IV 1900-2000 per WHFC 1220 AM (Mar 1930.06)
IV 1800- per WHFC 1450 AM (Dr 1952.06.04)
VII, kas savaitę (LE 1961)
Vedėjai vedė J. Budrikas (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
~1955±5 m. (PP 2001.02)
Kt. žinios ()

Sophie Barcus radijo valanda

Pavadinimas Sophie Barcus Radijo Valanda (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1932.11 (LD 1958.11 S.Barcus interviu)
1932 S. Barcus (Barkuvienė) (LE 1961)
~1m. vėliau nei Margutis (PP 2001.02)
Eteris I-VI 0830-0915 per WGES 1390 AM Chicago, IL;
I 1900-2000 per WGES 1390 AM Chicago, IL;
VII 0830-0900 per WOPA 1490 AM Chicago, IL (PLŽ 1958)
I-VI 0830-0915 per WGES 1390 AM Chicago, IL;
I 1900-2000 per WGES 1390 AM Chicago, IL;
VII 0830-0900 per WOPA 1490 AM ir 102.3 FM Chicago, IL (LD 1958.02-1958.12 skeds)
pradžioj - 1x/sav.; nuo 1935 - 5x/sav.; dabar - 8x/sav., t.y. 6x rytais + 1x pirmad. vakare per WGES, o VII per WOPA (jau 5 metai) (LD 1958.11 S.Barcus interviu)
8 val./sav. AM ir FM ruožuose (LE 1961)
Vedėjai Sophie Barcus (PLŽ 1958)
Sofija Barcus (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga ~1990 m. (PP 2001.02)
Kt. žinios ()

Šaltimiero

Pavadinimas Šaltimieras Radio Hour (LD 1956.02)
Pradžia 1936 (LD 1956.02)
Eteris 5 kartus per savaitę (LE 1961)
Vedėjai vedė Povilas Šaltimieras (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
1955.12.30 (LD 1956.02)
Kt. žinios ()

Lietuvos aidai

Pavadinimas Lietuvos aidai (LD 1988.09 skeds; Dr 1995.01.27)
Pradžia ne vėliau 1993 (Dr 1993.09.18)
Eteris I-V 2030- per WCEV 1450 AM (LD 1988.09 skeds)
III,IV,V 2030-2100 per WCEV 1450 AM (Dr 1995.01.27)
V 1900-2000 per WCEV 1450 AM (LL 1995.11.02)
Vedėjai Kazė Brazdžionytė (LD 1988.09 skeds; Dr 1995.01.27)
Vadovai ()
Kur kreiptis 511 S. Nolton Ave., Willow Springs, IL 60480, tel. (312) 839-2511 (LD 1988.09)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Lietuviai televizijoje (TV)

Pavadinimas Lietuviai televizijoje (LD 1977.02)
Pradžia tarp 1966.03 ir 1967.02 ()
Eteris per WCIU (LD 1977.02)
Vedėjai A. Šlutas (LD 1977.02; PP 2001.02)
Vadovai ()
Pabaiga 1977 ar vėliau (LD 1977.02)
Kt. žinios Gyvavo ~10 m. (PP 2001.02)

Draugas

Pavadinimas ()
Pradžia Įsteigė 1952 Edv. Slivinskis, 1954 perleido "Draugo" dienraščiui (LE 1961)
Eteris 5 kartus savaitėje (PLŽ 1958)
0,5 val. 5 kartus per sav. (LE 1961)
Vedėjai vedė kun. dr. J. Prunskis (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios skyrė daug vietos kultūros, politikos įvykiams, pokalbiams su žymiais asmenimis. (LE 1961)

Manion Radio Forum

Pavadinimas Manion Radio Forum (KŠ 2001.02 fonoteka)
Pradžia ()
Eteris 1968.06.30 buvo transliuota per WAIT 680 AM (KŠ 2001.02 fonoteka)
Vedėjai inž. Antanas Rudis (KŠ 2001.02)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios valandėlė buvo anglų kalba (KŠ 2001.02 fonoteka)

Naujienos

Pavadinimas „Naujienų” radijo programa („Vilnis” 1940.10.08)
Pradžia ()
Eteris VII („Vilnis” 1940.10.08)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

(Peoples Furniture Company)

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris II 1900 per WGES („Vilnis” 1940.10-1940.12)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Pro-sovietinė? Leidėjas - Peoples Furniture Company („Vilnis” 1940.10-1940.12)

(Progress Furniture Company)

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris VII 1130 per WGES („Vilnis” 1940.09-1940.12)
Vedėjai Antanas Žilius („Vilnis” 1940.09-1940.12)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Pro-sovietinė? Leidėjas - Progress Furniture Company („Vilnis” 1940.09-1940.12)

Vilnis

Pavadinimas „Vilnies” radijo programa („Vilnis” 1940.08-1940.10)
Pradžia ()
Eteris VI 0915 per WGES, trukmė <30 min. („Vilnis” 1940.08-1940.10)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Pro-sovietinė. Leidėjas - laikraštis „Vilnis” („Vilnis” 1940.08-1940.10)

(Kubilienės)

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris ()
Vedėjai vedė Ona Kubilienė (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios atrodo, tai ta, kuri buvo pro-sovietinė radijo valandėlė Chicagoje (PP 2001.02)

Savas Radijas

Pavadinimas Savas Radijas (AmL 2003.09.06)
Pradžia 2003.09.01 (AmL 2003.09.06)
Eteris I-V 1900-2000 per WCEV 1450 AM (AmL 2004.08.23; FCC)
Vedėjai ()
Vadovai gen. dir. Tadas Dunča (AmL 2003.08.23)
Pabaiga 2004.08.27 (AmL 2004.09)
Kt. žinios ()

Trijų Bangų Radijas

Pavadinimas iš pradžių - Labas, vėliau - Trijų Bangų Radijas (AmL 2005.06.25)
Pradžia 2005 pavasarį (AmL 2005.06.25)
Eteris III 1630-1730 per WNDZ 750 AM Portage, IN (AmL 2005.06.25; FCC)
Vedėjai Žana Lietūs, Angelė Kavakienė, Vladas Stankevičius (AmL 2005.06.25)
Vadovai Žana Lietūs (AmL 2005.06.25)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Vairas

Pavadinimas Vairas (Dr 1993.09.18)
Pradžia ()
Eteris VII 1000-1100 per WNDZ 750 AM Portage, IN (Dr 1993.09.18)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Rytmečio Ekspresas (Žemė L Productions)

Pavadinimas Rytmečio Ekspresas (Dr 1993.09.16)
Pradžia ()
Eteris I-V 1000- per WNDZ 750 AM Portage, IN (Dr 1993.09.16)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Vakarinės Naujienos (Žemė L Productions)

Pavadinimas Vakarinės Naujienos (Dr 1993.09.16)
Pradžia ()
Eteris I-V 1830- per WCEV 1450 AM (Dr 1993.09.16)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

MARYLAND

Lietuvių Meliodijos Valanda (Lithuanian Melody Time)

Pavadinimas Lietuvių Meliodijos Valanda (Lithuanian Melody Time) (PLŽ 1958)
Radijo Programa Lietuviams (LD 1958.02-1958.12 skeds; LD 1988.09 skeds)
Pradžia 1948 (PLŽ 1958; LE 1961)
Įsteigė 1948.01.11 Juozas Ruzgas ir Albertas Juškevičius (LD 1958.01)
Eteris VII 1230-1300 per WBMD 750 AM Baltimore, MD (PLŽ 1958, 260 p.)
VII 1015-1100 per WAYE 860 AM Baltimore, MD (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
VII popietėmis po 30 min. (LE 1961)
VII 1030-1100 per WBMD 750 AM (LD 1988.09 skeds)
VII 1000-1100 per WBIS 1190 AM Annapolis, MD (www.wbis1190.com 2005.05.20, JKL 2005.05)
Vedėjai pradžioj - Juozas Ruzgas ir Albertas Juškevičius; Ruzgas prieš 5 m. išvyko iš Baltimorės ir dabar veda Albertas Juškevičius ir Kęstutis Laskauskas (LD 1958.01)
Albertas Juškevičius, Kęstutis Laskauskas (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
Albertas Juškus, Kęstutis Laskauskas (LE 1961; LD 1988.09 skeds)
Vadovai Gintaras Buivys (JKL 2005.05.20)
Kur kreiptis A. Juškus, 4515 Wilmslow Rd., Baltimore, MD 21210, tel. 366-4515, arba
K. Laskauskas, 1312 Birch Ave., Baltimore, MD 21227, tel. 242-1779 (LD 1988.09)
Pabaiga dar ne (JKL 2005.05.20)
Kt. žinios ši r.v. - vienintelė Merilende (LD 1958.01); dar žr. čia.
 

MASSACHUSETTS

Darbininkas

Pavadinimas Darbininkas (Radio Guide 1938.04; Movie-Radio Guide 1940.11)
Pradžia 1934.12.15 (Darbininkas 1934.12)
Eteris VI 1400-1430 per WAAB 1410 AM Boston, MA (Darbininkas 1934.12)
VI 1400-1430 per WCOP 1120 AM Boston, MA (Radio Guide 1938.04; Movie-Radio Guide 1940.11)
VI 1400- per WCOP 1150 AM Boston, MA (Darbininkas 1943.04+1944.02)
VI 1315-1415 per WESX 1230 AM Salem, MA (Darbininkas 1947.01+1947.07+1947.12)
VI 1315-1415 ir VII 1030- per WESX 1230 AM Salem, MA (Darbininkas 1948.05)
VI 1315- ir VII 1030- per WESX 1230 AM Salem, MA ir VII 0900- per WVOM 1600 AM Brookline, MA (Darbininkas 1948.09)
Vedėjai Rapolas Juška (Darbininkas 1934.12)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Laisvės varpas

Pavadinimas Laisvės varpas (LD 1958.02-1958.12 skeds; LD 1988.09 skeds)
Pradžia Įsteigė 1954.03.07 Petras Viščinis (LE 1961)
Eteris VII 0800-0830 per WHIL 1430 AM Medford, MA ir WORC 1310 AM Worcester, MA (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.09 skeds)
VII 0800-0900 per WKOX 1190 AM Framington, MA (LD 1958.10-1958.12 skeds)
pradžioje - po 0,5 val., nuo 1958.06 - VII po val.; 1957-1958 transliuota per 2 r.st. - Medforde ir Worcesteryje; nuo 1960.09.01 - taip pat ir FM ruože (LE 1961)
VII 0900-1000 per WCAV-FM 98 FM (LD 1988.09 skeds)
Vedėjai P. Viščinis (PLŽ 1958, LD 1958.02-1958.12 skeds)
Petras Viščinis (LE 1961; LD 1988.09 skeds)
Vadovai ()
Kur kreiptis P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, MA 02402, tel. (617) 586-7209 (LD 1988.09)
Pabaiga ()
Kt. žinios Naujosios Anglijos lietuvių kultūrinė radijo programa (LD 1958.02-1958.12 skeds)

Lietuvių radijo korporacijos programa

Pavadinimas Lietuvių radijo korp. programa (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1934.04 (LD 1958.02-1958.12 skeds)
1934.04.01 (LE 1961)
Eteris VII 1430-1500 per WLYN 1360 AM Boston, MA (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
VII po 0,5 val. (LE 1961)
Vedėjai Steponas ir Valentina Minkai (LE 1961)
Vadovai Direktorius S. Minkus (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Pabaiga ()
Kt. žinios Seniausia liet. radijo programa Naujojoje Anglijoje. Muzika, dainos ir Magdutės pasaka. (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Žinios, muzika (LE 1961)

Lithuanian Radio Hour Program

Pavadinimas Bostono lietuvių radijo valanda (LE 1961)
Pradžia ()
Eteris VII 1100-1200 per WHIL 1430 AM Boston, MA (PLŽ 1958)
VII po val. (LE 1961)
Vedėjai A. Kneižys (PLŽ 1958)
J. J. Romanas (nuo 1960). Ilgametis vedėjas buvo Ant. Kneižys (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Aušra

Pavadinimas Aušra (EM 2005.11)
Pradžia 1974.11.17 (EM 2005.11)
Eteris III 2000-2100 ir V 1930-2030 per WICN 90.5 FM (1997.07)
Vedėjai visą laiką - Eduardas Meilus, Jr. (EM 2005.11)
Vadovai visą laiką - Eduardas Meilus, Jr. (EM 2005.11)
Pabaiga 1994.11.28 (EM 2005.11)
Kt. žinios Rengta nekomerciniu pagrindu: reklamos netransliavo, gyvavo tik iš klausytojų aukų, vedėjas algos negaudavo, dirbo savanoriškai. Laidos buvo perduodamos gyvai, iš anksto neįrašinėant, vedėjas sėdėjo studijoje ir pats valdė visą aparatūrą. Iš viso transliuotos 1875 laidos. Nuo 1995.01.01 WICN nebežadėjo skirti laiko lietuvių valandėlei, ir jos transliavimas baigėsi. Laidų archyvas yra „Alkos” muziejuje Putname (Konektikuto v-ja, JAV). (EM 2005.11)
 

MICHIGAN

Lietuviškos melodijos

Pavadinimas Lithuanian Melodies (PLŽ 1958, LD 1958.02-1958.12 skeds)
Lietuviškos melodijos (Dr 1995.01.26; LD 1988.09 skeds)
Pradžia Steigėjas - Rapolas/Ralph Valatka (PP 2001.02)
Eteris VII 1300-1330 per WPAG 1050 AM Ann Arbor, MI (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
VI po 0,5 val. (LE 1961)
I+V 1500-1600 per WPON 1460 AM (LD 1988.09 skeds)
II+V 1600-1700 per WPON 1460 AM (Dr 1995.01.26)
II 1600-, VI 0800- per WPON Detroit, MI; Internetu: www.wpon.com (Dr 2001.02.07)
VI 0800-0900 per WPON Detroit, MI; Internetu: www.wpon.com (SŽ 2005.03)
II 1600-1700, VI 0800-0900 per WPON Detroit, MI; Internetu: www.wpon.com (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vedėjai P.J.Valatka (LE 1961)
Algis Zaparackas, bendradarbiai Antanas Zaparackas, Algis Lapšys, Edvardas Skiotys (LD 1988.09 skeds)
2001.02.13 ir 2001.02.27 - Edvardas Skiotys (Dr 2001.02.07)
Algis Zaparackas, Antanas Zaparackas (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vadovai Dir. Ralph Valatka (PLŽ 1958; LD 1958.02-1958.12 skeds)
Redaktorius ir vadovas: Zaparackas (PP 2001.02)
Kur kreiptis 2222 Franklin Rd., Bloomfield Hills, MI 48013 (LD 1988.09)
Pabaiga dar ne (SŽ 2005.03)
Kt. žinios ()

Amerikos lietuvių balsas

Pavadinimas Lithuanian Voice (LD 1958.03-1958.12 skeds)
Pradžia 1945 (LE 1961)
Eteris VII 0900-0930 per WCHB 1440 AM Inkster, MI (LD 1958.03-1958.04 skeds)
VII 0830-0930 per WCHB 1440 AM Inkster, MI (LD 1958.06-1958.12 skeds)
VII 1600-1700 per WCHB 1440 AM Inkster, MI (LD 1959.12 skeds)
VII po 0,5 val. (LE 1961)
VII 0830-0900 per WNZK 690 AM (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vedėjai J. Kriščiūnas (LD 1958.03-1958.12 & 1959.12-1961.12 skeds; LE 1961)
Linas Orentas (javlb.org 2005.05.20+2007.09.17)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Baltic Melodies

Pavadinimas Baltic Melodies (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia ()
Eteris VI 2030-2115 per WJLB 1400 AM Detroit, MI (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Vedėjai ()
Vadovai Dir. Helen Rauby (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Lietuvių Radijo Zona

Pavadinimas Lietuvių Radijo Zona (javlb.org 2007.09.17)
Pradžia 2005.09.24 (javlb.org 2007.09.17)
Eteris VI 1800-1900 per WRHC 106.7 FM (javlb.org 2007.09.17)
Vedėjai Linas Johansonas (javlb.org 2007.09.17)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Lietuviškas balsas

Pavadinimas Lietuviškas balsas – Lithuanian Voice (LD 1988.09 skeds)
Pradžia ()
Eteris VII 0830-0900 per WCAR 1090 AM „Banga Livonia“ (LD 1988.09 skeds)
Vedėjai ()
Vadovai Kazys Gogelis (LD 1988.09 skeds)
Kur kreiptis 13436 Garfield, Detroit, MI 48239, tel. 535-6683 (LD 1988.09 skeds)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

???

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Detroite, MI (PP 2001.02)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Pro-komunistinė; šios valandėlės buvimas paskatino įsteigti „Amerikos lietuvių balsą” (PP 2001.02)

???

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Grand Rapids (SŽ)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Knygoje „JAV lietuviai” (1998) rašoma, kad JAV LB Grand Rapids apylinkės pirmininkas Stasys Balys, 1950-1991 gyvendamas Grand Rapids, MI, „talkino vietinio radijo liet. laidoms”. Kadangi iki Detroito yra toli - 130 mylių, manau, kad valandėlės buvo transliuojamos pačiame Grand Rapidse. (SŽ)
 

NEW YORK

Dainos Aidas

Pavadinimas Lietuvių radijo klubas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Dainos Aidas (WGMC interneto svetainė, 2001.09.10)
Pradžia 1950.02.16 (LE 1961)
Eteris VII 0930-1000 per WHEC 1460 AM Rochester, NY (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
VII po 0,5 val. (LE 1961)
nuo 1981 - per WGMC; šiuo metu - 90,1 ir 105,1 FM Greece, NY, bei interneto srautu http://www.realnetradio.com/LiveContent/Player/PopPlayer.asp?c=wgmc (WGMC interneto svetainė, 2001.09.10)
interneto srautu http://www.tridec.com/wgmc/Feed.asx (www.tridec.com, 2001.07.08 ir 2001.09.14)
VII 0900-0930 per WGMC 90.1 & 105.1 FM Greece, NY (2002.01)
Vedėjai D. Podelytė, A. Cieminis, St. Ilgūnas, Br. Krokys, V. Žmuidzinas, Alf. Dziakonas (PLŽ 1958)
valdybos nariai ir A. Cieminis, Alf. Dziakonas, St. Ilgūnas, D. Podelytė (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Aleksandras Gečas (1974, LNB Rankraščių fondas F188-109)
Raimund Kirstein, Nijole Draugelis, Algis Druseikis, Ruta Monoenko, Stasys Ilgunas, Alexander Gecas, Giedre Logminaite (WGMC interneto svetainė, 2001.09.10)
Vadovai Klubo valdyba: garbės pirmininkas - Pranas Saladžius, pirmininkas - Petras Armonas, vice-pirm. - Vytautas Žmuidzinas, iždininkas - Pranas Puidokas, sekretorius - R. Kiršteinas, narys - Br. Krokys (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pirmininkas - Pranas Saladžius, pirm. pavad. - Petras Armonas (bet 381 p. nurodyta: pirm. - Petras Armonas) (PLŽ 1958)
Pabaiga dar ne (2002.01)
Kt. žinios Išleido leidinį "Rochesterio lietuvių radijo valandėlė" (1960, dešimtmečio proga) (LE 1961)
Ročesterio Lietuvių Radijo Klubas įkurtas vėliau, nei pradėta transliuoti šią valandėlę (WGMC interneto svetainė, 2001.09.10)
dar čia

Niujorko lietuvių radijas

Pavadinimas Niujorko lietuvių radijas (GK 2005.05.22)
Pradžia 2002.05.28 (GK 2005.05.22)
Eteris I 2100-2130 per WPAT 930 AM New York, NY (GK 2005.05.22)
Vedėjai ()
Vadovai Dir. - dr. Giedrė Kumpikaitė (GK 2005.05.22)
Pabaiga dar ne (GK 2005.05.22)
Kt. žinios ()

Laisvės žiburys

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris VII 0900-0930 per WKDM 1380 AM New York, NY ()
Vedėjai ()
Vadovai Romas Kezys ()
Pabaiga 2002.05.21 (GK 2005.05.22)
Kt. žinios čia

Lietuvos atsiminimai

Pavadinimas Lietuvos Atsiminimai (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1941 (LE 1961)
Eteris VI 1600-1700 per WEVD 1330 AM ir 97.9 FM New York, NY (LD 1958.02-1958.12 skeds)
VI 1600-1700 per WEVD 1330 AM New York, NY (PLŽ 1958)
VI (LE 1961)
Vedėjai Jokūbas J. Stukas (dir.), talkina A. Kačanauskas, Liudas Stukas, Jonas Valaitis (LE 1961)
Vadovai Dir. Jokūbas J. Stukas (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Pabaiga ()
Kt. žinios dabar - vienintelė NY+NJ valstijose (LE 1961); dar vyksta (Dr 1985.12.31)

Lietuvos atsiminimai (TV)

Pavadinimas ()
Pradžia 1955 (LD 1959.01, J. Stuko interviu)
1956 (LE 1961)
Eteris per WATV New York, NY (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai Jokūbas Stukas (LD 1959.01, J. Stuko interviu)
Pabaiga 1958 (LE 1961)
Kt. žinios Vykdavo nereguliariai, tai buvo proginės laidos, jų jau buvo apie 10 (LD 1959.01, J. Stuko interviu)
Organizavo „Lietuvos atsiminimų” radijo valandėlė (LE 1961)

Lietuviška programa

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris VII 1900-2000 per WCSS 1490 AM Amsterdam, NY (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958; LE 1961)
Vedėjai Juozas Olšauskas (LD 1958.02 skeds; PLŽ 1958; LE 1961)
Vadovai Reikalų vedėjas ir pranešėjas - Leonardas Hartvigas (LD 1958.02 skeds; PLŽ 1958; LE 1961)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Juozo Ginkaus

Pavadinimas ()
Pradžia 1928 (LE 1961)
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 1956 (LE 1961)
Kt. žinios ()

Petro Lisausko

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 1956 (LE 1961)
Kt. žinios ()

Jono Giraičio / Juozo Ratkaus

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 1948 (LE 1961)
Kt. žinios ()

Jono Valaičio

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios ()

Jono Dumčiaus

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios ()

Prano Dulkės

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios ()

Matusevičiaus

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris Niujorke (Brukline) (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios ()
 

OHIO

Tėvynės garsai

Pavadinimas Lietuviškoji Radijo Valanda (LD 1950.09)
Tėviškės garsai (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Tėvynės garsai (LD 1988.09 skeds)
Pradžia 1949.09.09, steigėjas - J. P. Nasvytis (LD 1950.09)
Eteris V 1900- per WSRS 1490 AM (LD 1950.09)
V 1900-1930 per WDOK 1260 AM Cleveland, OH (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
0,5 val. kas savaitę (LE 1961)
VII 1800-1900 per WCPN 90.3 FM (LD 1988.09 skeds)
Vedėjai J. P. Nasvytis ir K. Šukys; muz. dalies ved. - A. Mikulskis (LD 1950.09)
Juozas Stempužis (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958; LD 1988.09 skeds)
Juozas Stempužis; pranešėjas B. Augustinas ir Juozas Stempužis, kelerius metus vedė laidą, po to perleido Lietuvių radijo klubui, o nuo 1960 vėl perėmė pats tvarkyti (LE 1961)
Vadovai J. P. Nasvytis ir K. Šukys (LD 1950.09)
Lietuvių Radijo Klubo pirm. - Alfonsas Mikulskis (PLŽ 1958)
Kur kreiptis 4249 Lambert Rd., Cleveland, OH 44121, tel. (216) 382-9268 (LD 1988.09)
Pabaiga ()
Kt. žinios Rengia Lietuvių radijo klubas (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Nuo 1960.04 valandėlė įjungta į "Tautybių programą" (LE 1961)

Kitos valandėlės

Žurnalo „Lietuvių dienos” 1950 m. rugsėjo mėnesio numeryje rašoma: „Ir anksčiau Clevelandas yra keletą kartų turėjęs lietuviškas radijo valandas, bet jos niekada ilgiau kaip pusmetį neišsilaikydavo”. Jei tai tiesa, tai šiame sąraše yra didelis Clevelande veikusių lietuviškų radijo valandėlių trūkumas. Labai prašau atsiliepti ką nors žinančius, net ir menkiausių faktų (o gal net ir paskalų).  

PENNSYLVANIA

Lietuvių bendruomenės radijo programa - Bendruomenės balsas

Pavadinimas Lietuvių bendruomenės radijo programa - Bendruomenės balsas (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1953 (LE 1961)
Eteris VII 1530-1600 per WDAS 1400 AM Philadelphia, PA (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
po 0,5 val. per savaitę (LE 1961)
Vedėjai redaguoja kolektyvas (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
pradžioje - K. Ostrauskas, vėliau - Adolfas Gaigalas (LE 1961)
Vadovai Laidos reikalu rašyti A. Gaigalui (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Pabaiga ()
Kt. žinios Duoda kultūrines bei politines apžvalgas, žinias, muziką, skelbimus (LD 1958.02-1958.12 skeds)

Lietuvos Aidai (anglų k.)

Pavadinimas Lietuvos Aidai (Echoes of Lithuania) ()
Pradžia ne vėliau 1968 (LCSN 2006.05 p.3)
Eteris VII 1230-1300 per WEDO 810 AM White Oak, PA (LCSweb 2005.05-2006.06)
Vedėjai Dalia Yucius (LCSweb 2005.05-2006.06)
Vadovai Dalia Yucius (LCSweb 2005.05-2006.06)
Pabaiga dar ne (LCSweb 2006.06)
Kt. žinios ()

The First Lithuanian Radio Program in Pittsburgh

Pavadinimas The First Lithuanian Radio Program in Pittsburgh, Penn. (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1932 (LE 1961)
Eteris VII 1230-1300 per WPIT 730 AM Pittsburgh, PA (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958; LE 1961)
VII po 0,5 val. (LE 1961)
Vedėjai Povilas ir Gertruda Dargiai (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Pirmoji lietuvių radijo programa Pitsburge (LE 1961)

Lithuanian Catholic Hour

Pavadinimas Lithuanian Catholic Hour (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Lietuvių kat. valandėlė (LE 1961)
Pradžia 1949 (LE 1961)
Eteris VII 1330-1400 per WLOA 1550 AM Braddock, PA / Pittsburgh, PA (LD 1958.02-1958.12 skeds)
VII 1330-1400 per WLOA 1550 AM Pittsburgh, PA (PLŽ 1958)
VII po 0,5 val. (LE 1961)
Vedėjai ()
Vadovai Vadovauja Pitsburgo aps. vyčiai (LE 1961)
Pabaiga ()
Kt. žinios Laidas ruošia Knights of Lithuania, Pittsburgh District (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)

Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour

Pavadinimas Your Favorite Lithuanian and American Melody Hour (LD 1958.02-1958.12 skeds)
Pradžia 1950 (LE 1961)
Eteris per WAMO 860 AM Pittsburgh, PA (LD 1958.02-1958.12 skeds)
VII 1130- per WAMO 860 AM Pittsburgh, PA (PLŽ 1958)
Vedėjai Frank J. Saldukas, asistuoja George Žilinskas (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
Vadovai ()
Pabaiga 1959 (LE 1961)
Kt. žinios Pittsburgh's Country and Western Music Station (LD 1958.02-1958.12 skeds)

Lithuanian Melody Hour

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris VII 0130-1100 per WPTS 1540 AM Pittston, PA (PLŽ 1958)
Vedėjai J. Maceina ir adv. Thomas E. Mack (PLŽ 1958)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Tėvynės garsai

Pavadinimas ()
Pradžia 1937.11.09 įsteigė Antanas Dzikas (LE 1961; „Aidai“ 1981 #6)
Eteris Philadelphia, PA (LE 1961)
Vedėjai Antanas Dzikas, vėliau - St. Petraitis (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios po A. Dziko mirties 1954 laidą perėmė St. Petraitis ir pavadino „Tėvynės garsais“ (LE 1961)

Verbalio

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris VII 1205-1230 per WILK 980 AM Wilkes Barre, PA (PLŽ 1958)
VII po 25 min. (LE 1961)
Vedėjai adv. J. Verbalis (PLŽ 1958; LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga valandėlės jau nebėra (LE 1961)
Kt. žinios buvo vienintelė liet. r.v. angliakasių srityje (LE 1961)

Petraičio

Pavadinimas ()
Pradžia 1931 (LE 1961)
Eteris Philadelphia, PA (LE 1961)
Vedėjai Petras Petraitis (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga 1931 (LE 1961)
Kt. žinios ()

Antanaičių

Pavadinimas ()
Pradžia 1933 (LE 1961)
Eteris Philadelphia, PA (LE 1961)
Vedėjai P. ir D. Antanaičiai (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga 1951 (LE 1961)
Kt. žinios ()

Kisieliaus

Pavadinimas ()
Pradžia 1935 (LE 1961)
Eteris Philadelphia, PA (LE 1961)
Vedėjai K. Kisielius (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga 1937 (LE 1961)
Kt. žinios ()
 

KANADA

Tėvynės prisiminimai

Pavadinimas Lietuvių radijo programa (1951-1955) (TŽ 1981.01.08)
Tėvynės prisiminimai (nuo 1955) (LD 1958.02-1958.12 skeds; TŽ 1981.01.08)
Pradžia 1951.01.28 (LE 1961)
Eteris per CKTB St. Catharines, ON (TŽ 1981.01.08)
VI 1200-1300 per CKFH 1400 AM Toronto, ON (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958)
VII po 1 val. (LE 1961)
Vedėjai J. R. Simanavičius (LD 1958.02-1958.12 skeds; PLŽ 1958; LE 1961; TŽ 1981.01.08)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()

Lietuviška radijo programa

Pavadinimas Lietuviška radijo programa ()
Pradžia 1963.10.06 ()
Eteris VII 2200- per CFMB 1410 AM Montreal, PQ (LD 1964.09 skeds)
II 2300-2400 per CFMB 1280 AM Montreal, PQ (2006.05 www.cfmb.ca/lith.html)
Vedėjai L. Stankevičius (Louis Stanké) (LD 1964.09 skeds; 2006.05 www.cfmb.ca/lith.html)
Vadovai ()
Pabaiga nėra, valandėlė dar transliuojama ()
Kt. žinios čia ()

Gintariniai aidai

Pavadinimas Gintariniai aidai ()
Pradžia ()
Eteris Hamilton, ON ()
Vedėjai Eduardas Stungevičius (TŽ 1981.01.08)
Vadovai Eduardas Stungevičius (steigėjas) (TŽ 1981.01.08)
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

LENKIJA

Litewski Magazyn Radiowy

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris per Balstoges radiją - Polskie Radio Bialystok (SŽ 2001.08)
Vedejai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios čia

Patys apie save (TV)

Pavadinimas Patys apie save (Balst.TV svetaine, 2002.09)
Pradžia apie 1996 (Balst.TV svetaine, 2002.09)
Eteris per Balstoges TV kartą per menesi (plačiau žr. čia)
Vedejai Rūta Burdinaite (Balst.TV svetaine, 2002.09)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios 2001 m. vasarą laidos laikinai (vasarai) nutrauktos (LTV „Panorama”, 2001); kt. žinios čia
 

AUSTRIJA

???

Pavadinimas ()
Pradžia ()
Eteris IV 5 min. tarp 2235-2250 per Linco r.st. (Jurskis p.280)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios Organizatorius – Lietuvių komitetas Lince, Börsestr. 63, Linz (Jurskis p.280)
 

BRAZILIJA

Tėvynės garsai / Mūsų popiečiai

Pavadinimas Tėvynės garsai (LD 1958.03-1958.12 skeds)
iki 1960 pabaigos - "Tėvynės garsai", po to perėmė jėzuitai ir pavadino "Mūsų popiečiai" (LE 1961)
Pradžia ()
Eteris VII 0915-0930 per r.st. "9 de Julho" 540 AM ir 25 m. (PLŽ 1958)
VII 1015-1100 RdJ per "Radio Difusora" 19 ir 49 m. bangomis (LD 1958.03-1958.12 skeds)
"Tėvynės garsai" - VII po 1 val. 25 min. vidur. ir FM bangomis Sao Paole (LE 1961)
Vedėjai agr. Aleksandras Boguslauskas (PLŽ 1958)
kun. Petras Daugintis (LE 1961)
Vadovai Direktoriai - agr. Aleks. Boguslauskas, prof. Ant. Stonis, Jonas Valavičius, Alf. Žibas (PLŽ 1958)
Vadovauja „Tėvynės garsų” kolektyvas (LD 1958.03-1958.12 skeds)
Pabaiga ()
Kt. žinios Laidos apibūdinimas: Lietuviškos muzikos valandėlė (LD 1958.03-1958.12 skeds)

Sao Paolo Lietuvių Kultūrinė Radijo Programa

Pavadinimas Sao Paolo Lietuvių Kultūrinė Radijo Programa (PLŽ 1958)
Pradžia ()
Eteris VII 18:00-18:30 per r.st. "9 de Julho" 540 AM (PLŽ 1958)
Vedėjai Petras Šimonis (PLŽ 1958)
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios ()
 

ARGENTINA

???

Pavadinimas ()
Pradžia 1939 (DULR 1939.04)
Eteris Buenos Aires (DULR 1939.04)
Vedėjai ()
Vadovai ()
Kt. žinios „Buenos Aires radio stotis, vietos lietuvių pastangomis įveda kas savaitinę lietuvių radio pusvalandį. Šiam radio pusvalandžiui programą sudaro vietos lietuvių chorai, bus dainos, muzika ir trumpos paskaitėlės iš Lietuvos ir vietos lietuvių gyvenimo” (DULR 1939.04, kalba netaisyta)

Lietuvos aidai

Pavadinimas Lietuvos aidai (LE 1961, VLE 2001)
Pradžia 1948 (LE 1961) ar 1947 (VLE 2001)
Eteris Buenos Aires (LE 1961)
Vedėjai Z. Juknevičius (LE 1961)
Vadovai ()
Pabaiga 1972 (VLE 2001)
Kt. žinios ()
 

URUGVAJUS

???

Pavadinimas ()
Pradžia 1945 arba 1946 (URMB #1(14) 1948.04, su nuoroda į „Tiesą” 1948.02.01)
Eteris kartą per savaitę - VII rytais (URMB #1(14) 1948.04, su nuoroda į „Tiesą” 1948.02.01)
Vedejai ()
Vadovai ()
Pabaiga ()
Kt. žinios pro-sovietinė (URMB #1(14) 1948.04, su nuoroda į „Tiesą” 1948.02.01)

???

Pavadinimas ()
Pradžia 1935 ar anksčiau (VRF 1935.09.17)
Eteris ()
Vedėjai ()
Vadovai ()
Pabaiga 1935 ar vėliau (VRF 1935.09.17)
Kt. žinios VRF laidoje užsienio lietuviams minima, kad Urugvajaus lietuvių radijo valandoje grojamos iš VRF gautos plokštelės (VRF 1935.09.17)Šaltiniai:
 • AmL - Amerikos Lietuvis, Chicago, IL
 • Dr - Draugas, Chicago, IL
 • DULR - Draugija užsienių lietuviams remti, Kaunas
 • EM - Eduardas Meilus, Auburn, MA
 • Ėmuž. - Ina Ėmužienė. Amerikos lietuvių bendruomenės audio–vizualinės žiniasklaidos raida 1944-1990 m. Kaunas, 2018.
 • FCC - Federal Communications Commission (JAV)
 • GK - dr. Giedrė Kumpikaitė, New York, NY
 • JAVL - JAV lietuviai (encikl. žinynas), Vilnius
 • JKL - J. K. Laskauskas, Baltimore, MD
 • Jurskis – inž. A. Jurskio dienoraštis (Alfonsas Jurskis. Sudie Tėvyne, priešo pavergtoji! Kaunas, 2012)
 • KŠ - Kazimieras Šablevičius, Chicago, IL
 • LCSN - Lithuanian Citizens' Society Newsletter, Pittsburgh, PA
 • LCSweb - Lithuanian Citizens' Society of Western Pennsylvania svetainė www.pittsburghlithuanians.com/radio.htm.
 • LD - Lietuvių dienos, Los Angeles, CA
 • LE - Lietuvių enciklopedija, Boston, MA
 • LL - Laisvoji Lietuva, Chicago, IL
 • Mar - Margutis (žurnalas), Chicago, IL
 • PLŽ - Pasaulio lietuvių žinynas, New York, NY, 1958
 • TŽ - Tėviškės žiburiai, Mississauga, ON, CAN
 • PP - Petras Petrutis, Chicago, IL
 • SŽ - Sigitas Žilionis, Vilnius
 • URMB - LSSR URM biuletenis, Vilnius
 • VLE - Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius
 • VRF - Valstybės Radiofonas, Kaunas
Savaitės dienos (grafoje „Eteris”): I...VII - pirmadienis...sekmadienis
Laikas (valandos) nurodytos 24 val. formate (nuo 0000 iki 2400).
Laiko juostos: EST/EDT = JAV Rytų laikas, RdJ = Rio de Janeiro laikas