Rinkinys: Anglų kalba

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
 • Ф. В. Лисовский, И. К. Калугин. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. Москва: Русский язык, 1984.
 • Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике. Москва, 1989.
 • B. Piesarskas, B. Svecevičius. Lietuvių-anglų kalbų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979.
 • S. F. Leontyeva. A Theoretical Course of English Phonetics. Москва: Высшая школа, 1980.
 • The American Age of Reason: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine. Moscow: Progress Publishers, 1977.
 • An Anthology of English Poetry. Vilnius: Vilniaus universitetas, 1971.
 • K. I. Kolakova, V. S. Shakh-Nasarova. I Can Give You a Hand. Москва: ИМО, 1976.
 • English Reader For the 11th Form. Kaunas: Šviesa, 1972.
 • Science Fiction: English and American Short Stories. Moscow: Progress Publishers, 1979.
 • Jean A. McConochie. 20th Century American Short Stories. Москва: Высшая школа, 1979.
  Viso rinkinio kaina: 12.3 €