Rinkinys: Anglų kalba

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
  • Ф. В. Лисовский, И. К. Калугин. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. Москва: Русский язык, 1984.
  • Англо-русский словарь сокращений по связи и радиоэлектронике. Москва, 1989.
  • B. Piesarskas, B. Svecevičius. Lietuvių-anglų kalbų žodynas. Vilnius: Mokslas, 1979.
  • S. F. Leontyeva. A Theoretical Course of English Phonetics. Москва: Высшая школа, 1980.
  • The American Age of Reason: Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine. Moscow: Progress Publishers, 1977.
  • Science Fiction: English and American Short Stories. Moscow: Progress Publishers, 1979.
    Viso rinkinio kaina: 9.5 €