Rinkinys: Latvių kalba

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
  • Mag. Phil. T. Budiņa–Lazdiņa. Lehrbuch der lettischen Sprache. Latviešu Centrālā Komiteja, 1968.
  • Latviešu–vācu vārdnīca. Rīga: Avots, 1980.
  • K. Granta, E. Pampe. Vācu-latviešu vārdnīca. Rīga: Avots, 1990.
  • Latviešu–vācu sarunvārdnīca. Rīga: Avots, 1992.
  • Vācu–latviešu vārdnīca. Rīga: Liesma, 1975.
  • Vācu–latviešu frazeoloģiskā vārdnīca. Rīga: Liesma, 1980.
    Viso rinkinio kaina: 42.4 €