Rinkinys: Lietuvių kalba

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
  • D. Mikulėnienė. Kaip nereikia kalbėti. Vilnius: Mokslas, 1991.
  • Ats. red. A. Valeckienė. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba. Vilnius: Mokslas, 1992.
  • Zigmas Zinkevičius. Lietuvių kalbos istorija, t. 4: Lietuvių kalba XVIII-XIX a.. Vilnius: Mokslas, 1990.
  • E. Grinaveckienė ir kiti. Lietuvių kalbos atlasas I. Leksika. Vilnius: Mokslas, 1977.
  • E. Grinaveckienė ir kiti. Lietuvių kalbos atlasas II: Fonetika. Vilnius: Mokslas, 1982.
  • Robertas Balčas. Mintys apie gimtąją kalbą. Vilnius: Mokslas, 1989.
  • Red. V. Viluveitas. Nelietuviškų tikrinių vardų rašymas „Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986.
    Viso rinkinio kaina: 24.9 €