Rinkinys: Lietuvos okupacija 1940

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
  • Edvardas Turauskas. Lietuvos nepriklausomybės netenkant. Kaunas: Šviesa, 1990.
  • Vilius Kavaliauskas. Suokalbis. Vilnius: Lituanus, 1989.
  • Liudas Truska, Vytautas Kancevičius. Lietuva Stalino ir Hitlerio sandėrio verpetuose. Vilnius: Mintis, 1990.
  • Leonas Gudaitis. Lietuvos aneksija: 1940 metų dokumentai. Vilnius: Periodika, 1990.
  • Bronius Aušrotas. Sunkių sprendimų metai. Vilnius: VER, 1990.
  • Edvardas Turauskas. Lietuvos nepriklausomybės netenkant – įvykiai. Kaunas: Šviesa, 1990.
  • СССР – Германия: 1939. Vilnius: Mokslas, 1989.
    Viso rinkinio kaina: 11.2 €