Rinkinys: Mitologija

Į rinkinį įeina šie leidiniai:
  • Pierre Grimal. Mythen der Völker 3. 1977.
  • Herbert Gottschalk. Lexikon der Mythologie. München: Wilhelm Heyne Verlag, 1979.
  • Е. М. Мелетинский. Мифологический словарь. Москва: Большая российская энциклопедия, 1992.
  • Prof. J. Žilinskas. Lietuvių protėviai. Kaunas: Soaudos fondas, 1937.
    Viso rinkinio kaina: 17.8 €