Набор: Mažoji Lietuva ir Prūsija

В набор входят следующие издания:
 • Vytautas Mažiulis. Prūsų kalbos etimologijos žodynas, A-H. Vilnius: Mokslas, 1988.
 • R. Valsonokas. Klaipėdos problema. Vilnius: Vaizdas, 1989.
 • Petronėlė Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939. Vilnius: Mokslas, 1992.
 • Ansas Bruožis. Mažoji Lietuva. Jos amžių įvykiai. Klaipėda: A.B.Klaipėdiškis, 1929.
 • Domas Kaunas. Mažosios Lietuvos knygynai. Vilnius, 1992.
 • Pranas Martinkus. Klaipėda: mažasis vadovas. Vilnius: Mintis, 1988.
 • Калининград: справочник-путеводитель. Калининград, 1983.
 • Т. Ю. Антонова, А. В. Антонов. Справочник Königsberg Kaliningrad. Калининград: Трансбалтвидео, 1991.
 • А. И. Петрикин, В. Н. Строкин. Имена в названиях улиц. Калининград: Калининградское книжное издательство, 1988.
  Цена всего набора: 13.8 €