„ELEKTRIT-RADIO”


Nuo 1937 m. rudens Radiotechnikos draugija „Elektrit” (toks buvo oficialus bendrovės pavadinimas) leido savo laikraštėlį. Jis vadinosi „ELEKTRIT-RADIO. Wiadomości techniczne zakładów Elektrit w Wilnie” ir ėjo kas mėnesį. Laikraščio leidimas nutrūko, nustojus gyvuoti pačiai bendrovei 1939 m.

Čia galite pavartyti kai kuriuos „Elektrit-Radio” numerius:

Pastaba
Failai pateikti DjVu formatu. Tai - formatas, skirtas nuskenuotų vaizdų kompresavimui. Norint pamatyti DjVu formato vaizdą, reikia turėti instaliuotą internetinės naršyklės priedą „DjVu Plug-in” (nemokamą jo versiją rasite DjVu.org ir CQ-ham.ru svetainėse).


© Sigitas Žilionis [ RADIJO GAMYKLA „ELEKTRIT” ] [ „ELEKTRIT” IMTUVAI ]
[ RADIJO GAMYKLOS LIETUVOJE ] [ RADIJAS LIETUVOJE - ISTORIJA ]
2003–2008