E L E K T R I T


Radioelektronikos gamykla „Elektrit” buvo stambiausia gamykla Vilniuje ir Vilniaus krašte lenkų laikais. Joje dirbo apie 1100 žmonių.

Per metus „Elektrit” pagamindavo virš 50 tūkst. radijo imtuvų, o metinė parduotos produkcijos vertė viršijo 1 mln. JAV dolerių.

„Elektrit” veiklos metais (1925-1939) ji buvo vienintelė radijo imtuvų eksportuotoja iš Lenkijos.

Deja, mūsų laikais mažai kas apie tai težino...


Šioje svetainėje jūs rasite šiek tiek žinių apie „Elektrit”, jos gaminius, istoriją, ir apie tai, kas iš jos išliko iki šių dienų. Visų pirma paskaitykite puikų lenkų istoriko Henriko Berezovskio straipsnį apie „Elektrit” istoriją, apimantį visą įmonės gyvavimo laikotarpį - nuo 1925 iki 1939 metų. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui Vilnių užgrobę rusai skubiai išgabeno gamyklos įrengimus ir daugumą darbuotojų į Minską, kur jos pagrindu įkūrė V. Molotovo vardo radijo gamyklą. Vilniuje likusiuose pastatuose buvo įsteigta slapta SSRS Aviacijos pramonės ministerijos radiotechnikos gamykla, po to - irgi užslaptinta radiotechninių matavimo prietaisų gamykla (liaudiškai vadinta „Pašto dėže 555” arba „penkiukėmis”, vėliau - „O. Burdenkos gamykla”). Griuvus sovietinei santvarkai pastaroji gamykla transformavosi į AB „Rimeda”. Dabar buvusiuose „Elektrit” pastatuose - Ševčenkos g. 16 - pastogę yra suradusios keliolika įvairių įmonių.

Čia galite susipažinti su kai kuriais „Elektrito” gaminiais: radijo imtuvais.

1937-1939 metais „Elektrit” leido 4-8 puslapių laikraštėlį, kuriame reklamavo savo gaminius, rašė įvairiomis radiotechnikos temomis. Šioje svetainėje galite pavartyti kai kuriuos šio leidinio numerius.

Beje, visai šalia „Elektrito” lenkų laikais Vilniuje veikė dar viena radijo imtuvų gamykla - „Esbrok Radio” (Esbrock Radjo). Yra žinių, kad radijo imtuvus Vilniuje taip pat gamino Jano Salasinskio radiotechnikos dirbtuvės.

Leidiniai:

Dokumentai:Darbuotojai gamyklos kieme (tarp 1935 ir 1939 m.)


Montažinis cechas 1938 m.


Reklama laikraštyje „Express Wileński”, 1927.01.10


„Kurjer Wileński”, 1927.12.23


„Aidas” (Vilniaus krašto liet. laikraštis), 1939.04.29


Dukterinė „Elektrito” įmonė „Magnafon” gamino garsiakalbius miesto gatvių radijofikavimui.


 


RADIJAS LIETUVOJE - ISTORIJOS PUSLAPIAI
© Sigitas Žilionis, 2001-2020 Nusišypsok! 2009 rugpjūtis