STOTYS LIETUVOJE IR APLINK JĄ
IKI 1950 M.

Daž-
nis,
kHz
(1)
Ban-
ga,
m
Galia,
kW
Stotis
(kaip šaltinyje)
Šaltinis Pastabos
(kaip paminėta ir pan.)
KAUNO ILGŲJŲ BANGŲ STOTIS
250,01200- Kovno „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) 1927.01  
15020007 Kaunas „Vilniaus aidas” 1927-1928 laidų tvarkaraščiuose
1502000- Kovno „Populär radio” (Švedija), 1929.01 Europos r.st. sąraše
1551935- Kauņa kažkoks latviškas žurnalas, 1929 Nr.10 Europos r.st. sąraše
1551935- Kowno „Radio och grammofon” (Švedija), 1931.01-04 Pietų Švedijoje girdimų r.st. sąrašuose
1551935,57 Kowno „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
15519357 Kaunas „Radio bangos” 1933.03, 1934.01  
15519357 Kaunas (Kowno) Kurt Wagenführ. „Welt Rundfunk-Atlas”. Berlin, 1936, 27 p. (3) pl.: 100 kW
15319617 Kaunas Oficialus Tarptautinės Radiodifuzijos Sąjungos sąrašas. Pakeitimai iki 1936.07.14. Vietoj 155 kHz
1531961 7 Kowno (Kaunas) „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 328 ir 329 p.  
1551935 7 Kaunas J. Rimantas. „Radijo problema Lietuvoje”. Kaunas, 1940.01.02  
15319617 Kauen „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
15319617 Kovno „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
153-- Kauen „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1531961120 Kowno „Verdens Radio-Haandbogen”. Kopenhaga, 1947  
1541948- Kaunas (Kovno) „Wie empfange ich die deutschen und die anderen europäischen Rundfunk-Sender?”. Düsseldorf, 1950  
KITOS STOTYS
206,51453 50 Minsk „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 20 p.  
208144235 Minsk „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
208144250 Minsk „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
52057750 Baranowitschi „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
520576,950 Baranowitschi „Populær Radio” (Danija), 1943.01 Pagal 1942.12.20 stebėjimus
519-- Baranowitschi „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
VILNIAUS STOTIS
857350- Wilno „Kurier Wileński” 1927.03.03 WBR stotis, dirbo 1927.03.04
1279,86-- Wilna H. Jota interneto svetainė (Švedija), su nuoroda į 1927 m. leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) Europos r.st. sąraše
6904351,5 Vilnius Ryšių muziejaus ekspozicija Vilniuje, 1997.08.07 Pirmoji Vilniuje, 1927
690435- Wilno „Kurier Wileński” 1927.12, 1929.01.03-08  
703426,7- Vilna „Populär radio” (Švedija), 1929.01 Europos r.st. sąraše
658456- Wilno „Kurier Wileński” 1929.03.16-1929.04.04  
779385- Wilno „Kurier Wileński” 1929.09.04-25  
779385- Vilņa kažkoks latviškas žurnalas, 1929 Nr.10 Europos r.st. sąraše
815368,10,5 Wilno „RAdjo” (Varšuva) 1930 Nr.51 (1930.12.21-27 programa)  
1229244,122 Vilnius „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
122924416 Wilno „Radjo” (Varšuva) 1931 Nr.36 p.10  
1229244,121,5 Wilno „Kurier Wileński” 1931.10.01-22  
1229244,121,5 Wilno „RAdjo” (Varšuva) 1932.01.03  
1229244,122 Viļņa „Radio abonents” 1932.03  
530,156616 Wilno „RAdjo” (Varšuva) 1932.06.12  
531565 16 Vilnius „Radio bangos” 1933.03  
53156516 Wilno „Małe RA” (Varšuva) 1933.04.06, 1933.09.28  
536559,716 Vilnius „Radio bangos” 1934.01  
536559,716 Wilno „Małe RA” (Varšuva) 1934.02.22  
530,156616 Wilno „Radjo” (Varšuva) 1934.03  
536559,716 Wilno „Fala” (Varšuva) 1934.11.22, 1935.08.08  
536559,7 16 Wilno (Wilna) Kurt Wagenführ. „Welt Rundfunk-Atlas”. Berlin, 1936, 30 ir 86 p. pl.: 50 kW
53656050 Wilna „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 326, 328 ir 329 p.  
536559,7  Wilno „Antena” (Varšuva) 1939.01.22  
53456250 Wilno „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 24 p.  
53656050 Vilnius J. Rimantas. „Radijo problema Lietuvoje”. Kaunas, 1940.01.02  
53656050 Wilna „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
536559,750 Vilnius, Vilna „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
536-- Wilna „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
536559,750 Wilnuk „Verdens Radio-Haandbogen”. Kopenhaga, 1947  
57752050 Vilnius Ryšių muziejaus ekspozicija Vilniuje, 1997.08.07 Pradėjo 1945.05.15
KLAIPĖDOS STOTIS
5655316,5 Klaipéda Oficialus Tarptautinės Radiodifuzijos Sąjungos sąrašas. Pakeitimai iki 1936.07.14. Nauja stotis
56553110 Memel (Klaipeda) „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 328 ir 329 p.  
565531 10 Klaipėda J. Rimantas. „Radijo problema Lietuvoje”. Kaunas, 1940.01.02  
531564 10 Klaipėda Ryšių muziejaus ekspozicija Vilniuje, 1997.08.07 Pirmoji Klaipėdoje, 1936
KITOS STOTYS
570526,3- Riga „Radio” (Švedija), 1926 m. pabaigoje Europos r.st. sąraše
570,01-- Riga H. Jota interneto svetainė (Švedija), su nuoroda į 1927 m. leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) Europos r.st. sąraše
570526- Riga „Populär radio” (Švedija), 1929.01 Europos r.st. sąraše
572524,3- Rīga kažkoks latviškas žurnalas, 1929 Nr.10 Europos r.st. sąraše
572524,512 Riga kažkoks švediškas žurnalas („Radio”?), 1931 Nr.3 Europos r.st. sąraše
571525- Riga „Radio och grammofon” (Švedija), 1931.01-04 Pietų Švedijoje girdimų r.st. sąrašuose
572524,512 Riga „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
57152515 Rīga „Radio abonents” 1932.03  
571525,415 Ryga „Radio bangos” 1933.03  
583514,615 Ryga „Radio bangos” 1934.01  
58351550 Madona „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 325, 328 ir 329 p.  
583514,650 Modohn „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
583514,650 Madona „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
583-- Modohn „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
583514,650 Riga „Verdens Radio-Haandbogen”. Kopenhaga, 1947  
607494,250 Madona „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 24 p.  
631,64752 Riga „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) 1927.01  
KAUNO (SITKŪNŲ) VIDURINIŲJŲ BANGŲ STOTIS
6254807 Kaunas „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 24 p. pl.: 120 kW
RYTPRŪSIŲ STOTYS
990303- Königsberg „Radio” (Švedija), 1926 m. pabaigoje Europos r.st. sąraše
990,09-- Königsberg H. Jota interneto svetainė (Švedija), su nuoroda į 1927 m. leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) Europos r.st. sąraše
988303,6- Königsberg „Populär radio” (Švedija), 1929.01 Europos r.st. sąraše
1085276,5- Karaļauči kažkoks latviškas žurnalas, 1929 Nr.10 Europos r.st. sąraše
108727675 Heilsberg kažkoks švediškas žurnalas („Radio”?), 1931 Nr.3 Europos r.st. sąraše
1087276- Heilsberg „Radio och grammofon” (Švedija), 1931.01-04 Pietų Švedijoje girdimų r.st. sąrašuose
1085276,575 Heilsberg „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
1085276,575 Heilsberga „Radio abonents” 1932.03  
1085276,575 Heilsberg „Radio Bangos” 1933.03  
103129160 Heilsberg „Radio Bangos” 1934.01  
1031291100 Königsberg Oficialus Tarptautinės Radiodifuzijos Sąjungos sąrašas. Pakeitimai iki 1936.07.14. Nauja stoties vieta
1031291100 Reichssender Königsberg „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 323, 327 ir 329 p.  
1031291- Königsberg I Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašas, ~1939 pab.; Vokietijos ir okup. žemių stočių sąrašas, 1940  
1031291100 Königsberg I „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
1031-- Königsberg 1 „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1078278,3100 Heilsberg, Ermland. „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 28 p. pl.: 120 kW
114226320 Königsberg „Wie empfange ich die deutschen und die anderen europäischen Rundfunk-Sender?”. Düsseldorf, 1950  
KITOS STOTYS
110427225 Kuldiga „Handbuch des Deutschen Rundfunks” 1938/39, 325, 327 ir 329 p.  
1104271,750 Goldingen „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
1104271,750 Kuldiga, Goldingen „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
1123267,150 Kuldiga „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 28 p.  
1195251,015 Riga „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 30 p.  
125823815 Riga „Handbuch des Deutschen Rundfunks" 1938/39, 325(6), 327 ir 329 p.  
1258238,415 Riga „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
1258238,515 Riga „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
1258-- Riga „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1285 KHZ KANALAS
1283233,82,2 Lodz „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
1285233,50 Lithuanie „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 30 p. pl.: 12 kW
1285233,5- Memel Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašas, ~1939 pab.; Vokietijos ir okup. žemių stočių sąrašas, 1940  
1285233,5- Memel Vokietijos Liaudies švietimo ir propagandos ministro pranešimas, 1940.XII Vokietijos stočių darbo tvarkaraštis nuo 1940.12.23
1349 KHZ KANALAS
1348222,6 9 Memel (Klaipeda) Kurt Wagenführ. „Welt Rundfunk-Atlas”. Berlin, 1936, 27 p. (4) pl.: 50 kW
1348222,62 Königsberg, Pr. II Oficialus Tarptautinės Radiodifuzijos Sąjungos sąrašas. Pakeitimai iki 1936.07.14. Pasikeitė transliuojama programa (7)
1348222,6- Königsberg II Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašas, ~1939 pab.; Vokietijos ir okup. žemių stočių sąrašas, 1940  
1348222,62 Königsberg II „Populær Radio” (Danija), 1941 kovas(?) ir 1943 sausis Pagal 1941.02.20 ir 1942.12.20 stebėjimus
1348-- Königsberg II „Funkschau Abgleichtabelle” (Vokietija), 1944; „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
134922320 Kuldiga „Wie empfange ich die deutschen und die anderen europäischen Rundfunk-Sender?”. Düsseldorf, 1950  
KITOS STOTYS
1370219- Kovno „Radio” (Švedija), 1926 m. pabaigoje Europos r.st. sąraše
1369,86-- Kowno H. Jota interneto svetainė (Švedija), su nuoroda į 1927 m. leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) Europos r.st. sąraše
1366219,610 Warschau „Populær Radio” (Danija), 1943.01 Pagal 1942.12.20 stebėjimus
1366-- Warschau „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1385 KHZ KANALAS
1382217,10,6 Königsberg „Dampfradio” interneto svetainė (Austrija), su nuoroda į leidinį „Funk-Post” 1931 m.  
13822170,6 Kēnigsberga „Radio abonents” 1932.03  
1384216,8  Warszawa II (Mokotów) „Antena” (Varšuva) 1939.01.22  
1384216,810 Memel „Europäischer Rundfunkvertrag” Montreux 1939, 35 p.  
1384216,8- Warschau Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašas, ~1939 pab.; Vokietijos ir okup. žemių stočių sąrašas, 1940  
1384216,910 Memel „Populær Radio” (Danija), 1943.01 Pagal 1942.12.20 stebėjimus
1384-- Warschau „Funkschau Abgleichtabelle” (Vokietija), 1944  
1384-- Memel „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1385217150 Kaunas (Kovno) „Wie empfange ich die deutschen und die anderen europäischen Rundfunk-Sender?”. Düsseldorf, 1950  
KITOS STOTYS
1399214,419 Warschau II kažkoks švediškas žurnalas („Radio”?), 1931 Nr.3 Europos r.st. sąraše
1400214,41,9 Varšava II „Radio abonents” 1932.03  
1429209,91 Liepāja Latvijos Radiofono programa 1940.07.28-08.03  
14292101 Libau „Welt-Rundfunk” Heft 1, 1942, 21 p. „Sendergruppe Ostland” dalis
1429-- Libau „Weltweit Hören” 11/96 su nuoroda į Vokietijoje ir okup. žemėse leidžiamų klausytis stočių sąrašą 1944.06.30  
1449,97-- Minsk H. Jota interneto svetainė (Švedija), su nuoroda į 1927 m. leidinį „Radio-Amatören” (Švedija) Europos r.st. sąraše
TRUMPŲJŲ BANGŲ STOTYS
468864- Kaunas Ryšių muziejaus ekspozicija Vilniuje, 1997.08.07 Vienas iš dviejų siųstuvų, įrengtų 1938 m. prie ilgųjų bangų stoties; šaukinys - LYER
750040 (5)- Antilietuviškos pogrindinės lenkų organizacijos stotis R. Žepkaitė. „Vilniaus istorijos atkarpa 1939-1940”. Vilnius, 1990 veikė 1939.XII-1940.I Vilniaus krašte
759539,50,2-0,3 „Pantera” [~10 km nuo Vilniaus] A. Bubnys. „Lenkų pogrindis Lietuvoje 1939-1940 metais”. Kaunas, 1994 veikė 1940.II
928832,3 0,5 Kauno trump. bangų r.st. LYR J. Rimantas. „Radijo problema Lietuvoje”. Kaunas, 1940.01.02 1938 įrengta prie ilgabangės Kauno Radijo Stoties, 1939 pradėjo transliuoti kai kurias Valstybės Radiofono laidas
929032,3 0,5 Kauno trump. bangų r.st. LYR Valstybės Radiofono savaitės programos, LCVA fondas Nr. 968. Yra 1939.02.12-1940.05.19 tvarkaraščiuose, (nėra 1940.05.26 ir vėlesn. tvark-se)
931732,2- Kaunas Ryšių muziejaus ekspozicija Vilniuje, 1997.08.07 Vienas iš dviejų siųstuvų, įrengtų 1938 m. prie ilgųjų bangų stoties; šaukinys - LYER
983630,5 0,02 Lietuvių aktyvistų fronto radijas, Kaunas (Aleksotas) P. Narutis. „Tautos sukilimas 1941”. Oak Lawn, JAV, 1994, 300 ir 360 p. veikė 1941.06.22-23
-(2)- Lietuvių aktyvistų fronto radijas, Kaunas (Aleksotas) P. Naručio pasisakymas X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume 1997.11.27  
--- „Laisva Lietuva” P. Vitkevičius. „Jis išgelbėjo Kauno telefono-telegrafo stotį” (iš kn. „Lietuvos ryšiams - 80”. Vilnius, 1998, 98 p.) „Vokiečių okupacijos metu ... J. Rudoko pastangomis pradėjo veikti slapta „Laisvos Lietuvos” radijo stotis”
--- [Kaune] A. Lileikis. „Pažadinto laiko pėdsakais”. Vilnius, 2000, 59 p. [apie vokiečių okupacijos metus] „mano pavaduotojas Kazimieras Gimžauskas ... surinktą medžiagą ... vežė į Kauną, o ten ją perduodavo slaptai veikusiai radijo stočiai”
--- „Wolność” [Vilniuje] A. Bubnys. „Lenkų pogrindis Lietuvoje 1939-1940 metais”. Kaunas, 1994 veikė 1939.XII
________
(1) Jei dažnis įrašytas pilka spalva, reiškia, šaltinyje jis nebuvo nurodytas. Šiuo atveju dažnis yra apytikris, paskaičiuotas iš šaltinyje nurodyto bangos ilgio ir suapvalintas 1 kHz tikslumu.
(2) Buvo pasakyta, kad stotis veikė „Vilniaus radijo stoties banga”. Matyt, pranešėjas suklydo - tai buvo veikiau Kauno stoties banga.
(3) Tos pačios knygos 86 psl. nurodytas dažnis 153 kHz ir banga 1961 m. Neaišku, ar tai - klaida, ar stotis anksčiau veikė vienu dažniu, o vėliau jį truputį pakeitė? Labai galimas daiktas, kad 86 psl. nurodyti pasenę duomenys.
(4) Tos pačios knygos 86 psl. nurodoma, kad stotis dar neveikia, o tik planuojama („geplant”). Kur teisybė - neaišku. Gali būti, jog „geplant” - pasenę duomenys.
(5) Knygoje nurodoma, kad 1940 vasario mėnesį ši (o gal kita, bet irgi priklausiusi pogrindinei antilietuviškai lenkų organizacijai) stotis veikė „3,9, 5 m bangomis” (sic!). Lieka neaišku, kokiomis iš tikrųjų bangomis ji veikė. Galimas dalykas, jog omeny turėta 39,5 m banga, o rašoma apie šioje lentelėje minimas radijo stotis „Pantera” ir „Wolność”.
(6) 325 psl. nurodyta galia - 5 kW. Spaudos klaida ar stotis tada dar veikė nepilnu pajėgumu?
(7) Pastaboje taip pat sakoma: „Iš 1348 kHz išbraukti visą eilutę, liečiančią Lietuvą”. Tai reiškia, kad anksčiau Lietuvai skirtas 1348 kHz dažnis atiteko Karaliaučiaus stočiai Vokietijoje. Vietoj jo Lietuvai, matyt, buvo skirtas 1285 kHz dažnis, kuriuo, vokiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, ėmė dirbti Klaipėdos stotis.
(!) Šis sąrašas kartas nuo karto vis papildomas naujai gaunamais duomenimis.
(!!) Šio sąrašo tęsiniu galima laikyti puslapį apie Lietuvai skirtus transliacinius kanalus tarptautiniuose dažnių paskirstymo planuose.

RADIJAS LIETUVOJE - ISTORIJA
© Sigitas Žilionis, 1997-2020 Nusišypsok! 2010 vasaris