en ESPERANTO
in ENGLISH

RADIJAS ir TV LIETUVOJE
VILNIAUS VID. BANGŲ STOTIS

Akcinei bendrovei „Lietuvos radijo ir televizijos centras” (LRTC) priklausanti Vilniaus viduriniųjų bangų transliacinė stotis yra mažame miškelyje Viršuliškėse, apie 3 km į šiaurės vakarus nuo miesto centro. Ši vieta radijo stočiai buvo parinkta dar lenkų laikais - 1937 metais. 1939 m. viduryje buvo baigtas statyti stoties pastatas ir antenos, o rugpjūčio 30 d. - dviems dienoms prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui - iš Varšuvos į Vilnių buvo išsiųsta transliavimo aparatūra. Vilniaus ji jau nebepasiekė. Stotis buvo galutinai paruošta darbui tik po karo.


Vilnius - viduriniųjų bangų radijo stotis  
Bendras vaizdas


Vilnius - viduriniųjų bangų radijo stotis - Pagrindinis stiebas Pastato nuotrauka
Stoties pastatas
žiūrint nuo pagrindinio antenos stiebo
Pagrindinė antena – 121 m aukščio stiebas

1938 m. pastato nuotrauka  
Stoties pastato statyba 1938 m.
(Nuotrauka iš Ryšių muziejaus Kaune)


Stotis 1944 m.  
Stoties pastatas ir antenos stiebas
nugriautas II pas. karo metu (1944?) (J. Bulhako nuotr.)


Stotis 1944 m.  
Stotis po II pas. karo

Rusų kareivis saugo stotį, pro šalį eina lenkų (Armijos krajovos) kareiviai. Tolėliau matyti vienas iš nugriautų antenos stiebų. 1944 liepa


Stotis 1944 m.  
Stotis po II pas. karo

Kitas nugriautas antenos stiebas užkritęs ant stoties pastato. 1944 vasara


Pastato nuotrauka  
Stoties pastatas (vaizdas iš priekio)


Įėjimo nuotrauka  
Įėjimas į pastatą


Aparatinės nuotrauka  
Centrinė aparatinė


Siųstuvo nuotrauka  
Firmos „Tesla” 50 kW siųstuvas „2×SRV 20”

Kartais naudojamas Baltijos bangų radijo transliacijoms. Anksčiau buvo naudojamas Lietuvos radijo II programos transliavimui 1107 kHz dažniu


Siųstuvo nuotrauka  
Kitas „Teslos” 50 kW siųstuvas „2×SRV 20”

Šiuo metu naudojamas Baltijos bangų radijo programos transliavimui (šalia siųstuvo - BBR projektų koordinatorius Rimantas Pleikys).

Šiuo siųstuvu anksčiau buvo transliuojama „Majak” programa iš Rusijos, vėliau - Lietuvos radijo I programa 612 kHz dažniu.


Siųstuvo nuotrauka  
25 kW siųstuvas „SRV-20”

Šiuo metu nenaudojamas.
Anksčiau naudotas Lietuvos radijo I programos transliavimui 1557 kHz dažniu


Izoliatoriaus nuotrauka Stiebo nuotrauka
Kita antena – 60 m aukščio stiebas
Pagrindinės (121 m) antenos pagrindas
su keraminiu izoliatoriumi

Imtuvo nuotrauka  
Etaloninio dažnio imtuvas

Naudotas sinchroniniuose tinkluose
dirbusių siųstuvų dažnių sinchronizavimui

 

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE:
Stoties vieta kariniame rusų žemėlapyje
Kitos transliacinės stotys Lietuvoje
Kitos VB stotys
Radijo programos

KITOSE SVETAINĖSE:
Mio H. Yanagisawos įspūdžiai, 2004.05
(japoniškai)


 


© Sigitas Žilionis, 1998-2021 Nusišypsok! 2017 lapkritis