RADIJAS ir TV LIETUVOJE

VB ir TB RADIJO STOTYS


1. VIDURINIOSIOS BANGOS ( 300 - 3000 kHz )
2013 lapkritis
Daž-
nis
(kHz)
Vieta Galia
Antena Tvarkaraštis
Vietovė Ra-
jo-
nas
Geografinės
koordinatės
Siųst.
(kW)
EIRP
(dBW)
Ti-
pas
Aukštis
(m)
Kry-
ptis
Laikas (Lietuvos) Programa
1386SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33"150 A257ND 0630-0700
2030-2100
2200-2400
Baltijos Bangų Radijas:
NHK, Polskie R.

 

2. TRUMPOSIOS BANGOS ( 3000 - 30000 kHz )
Tvarkaraštis A15 (2015 m. vasaros sezonui)
2015 lapkritis
Daž-
nis
(kHz)
Vieta Galia
Antena Tvarkaraštis
Vietovė Ra-
jo-
nas
Geografinės
koordinatės
Siųst.
(kW)
Tipas Kry-
ptis
Laikas (UTC) Programa
6165 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100CH1/1/0.379°/259° kasd. 0430-0500 RatekonaNHK
9400 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100EHR4/4/0.579° kasd. 0100-0200 RatekonaErkin Asiya R.
  
Paaiškinimai:
  1. Sutrumpinimai ir ženklai:
    Kryptinė antena (arba nurodomas azimutas)    ND Nekryptinė antena
    EIRP Efektyvioji izotropinė spinduliuotės galia UTC Universalusis koordinuotas laikas (Grinvičo laikas)
    ‡ Planuojama


© Sigitas Žilionis, 1997-2021 Nusišypsok! 2015 lapkritis