RADIJAS ir TV LIETUVOJE

VB ir TB RADIJO STOTYS


1. VIDURINIOSIOS BANGOS ( 300 - 3000 kHz )
2013 lapkritis
Daž-
nis
(kHz)
Vieta Galia
Antena Tvarkaraštis
Vietovė Ra-
jo-
nas
Geografinės
koordinatės
Siųst.
(kW)
EIRP
(dBW)
Ti-
pas
Aukštis
(m)
Kry-
ptis
Laikas (Lietuvos) Programa
1386SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33"150 A257ND 0530-0600
1900-2000
2100-2300
Baltijos Bangų Radijas:
NHK, Polskie R.

 

2. TRUMPOSIOS BANGOS ( 3000 - 30000 kHz )
Tvarkaraštis B15 (2015/2016 m. žiemos sezonui)
2015 lapkritis
Daž-
nis
(kHz)
Vieta Galia
Antena Tvarkaraštis
Vietovė Ra-
jo-
nas
Geografinės
koordinatės
Siųst.
(kW)
Tipas Kry-
ptis
Laikas (UTC) Programa
5910 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100CH1/1/0.379°/259° kasd. 0430-0500 RatekonaNHK
9405 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100EHR4/4/0.579° kasd. 0100-0200 RatekonaErkin Asiya R.
9455 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100EHR4/4/0.579° kasd. 2100-2200 RatekonaRFA
9825 SitkūnaiKAU23E48'32" 55N02'33" 100EHR4/4/0.579° kasd. 2300-2400 RatekonaRFA
  
Paaiškinimai:
  1. Sutrumpinimai ir ženklai:
    Kryptinė antena (arba nurodomas azimutas)    ND Nekryptinė antena
    EIRP Efektyvioji izotropinė spinduliuotės galia UTC Universalusis koordinuotas laikas (Grinvičo laikas)
    ‡ Planuojama

LABAI PRAŠOME APIE PASIKEITIMUS IR NAUJIENAS PRANEŠTI ADRESU . AČIŪ!


© Sigitas Žilionis, 1997-2019 Nusišypsok! 2015 lapkritis